Edukacija građana o temi "Kupujmo i koristimo domaće".

Edukacija građana o temi "Kupujmo i koristimo domaće".

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Medicinska škola Tuzla Kupujmo domaće started this petition to Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Problem leži u nedostataku znanja stanovništva Bosne i Hercegovine o posljedicama kupovine uvoznih proizvoda. Kada kupujemo uvozne proizvode dolazi do toga da taj novac, koji se treba vratiti u našu državu, a koristimo ga za obrazovanje, penzije, plate, i slično ide u druge države te time pogoršavamo našu ekonomiju a pomažemo drugim državama. Potpisivanjem peticije o ovoj temi povećavate šanse za uvođenje bolje edukacije mladih o ovoj temi te se time može poboljšati trenutna ekonomska situacija u našoj državi. Naš cilj je da uvedemo dodatne časove o ovoj temi u osnovnim školama u sklopu predmeta “Građansko obrazovanje”, lekcija u sklopu časova odjeljenjske zajednice, kao i podstaći nevladine organizacije na obavljanje edukacije u srednjim školama. 

0 have signed. Let’s get to 1,000!
At 1,000 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!