Aba ensékirité

Aba ensékirité

Started
March 3, 2021
Petition to
Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique and
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now

Why this petition matters

Started by Rodolphe Rejouis

Nan mwayen pou pote yon souf ak popilasyon ayisyèn la sou kozé kidnaping kap valé teren an, nou mandé pou la jistis ayisyèn pran desizyon rapid pou anilé  tout vit tenté nan machin privé an jeneral san patipri. Konsa, popilasyon an a genyen zyé li sou machin ki ta gen nèg amé ak gwo zam e ki ta poté moun yo kidnapé.

* Si leta refizé pran yon tèl desizyon, sa ap pwouvé keu leta pa desidé travay sou kesyon ensékirité ki ap valé teren nan peyi ayiti a.

Support now
Signatures: 5Next Goal: 10
Support now