Millores al pavelló Costa i Llobera de Portol ja !!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
RAFAEL MALDONADO REDONDO ha iniciado esta petición dirigida a Sr. Josep Ramis (Regidor)

Com a pares i mares Marratxiners preocupats per la seguretat dels nostres fills/es, i la manca d'instal·lacions esportives (en condicions higièniques i estructurals) al municipi volem fer pública la nostra queixa.

El pavelló Costa i Llobera es va inaugurar l'any 1991, és un pavelló escolar fins a les 17 h, és a dir, l'utilitzen tots els nins/es de l'escola i activitats extraescolars (voleibol), i a partir de les 17h. és per l'ús del municipi de Marratxí, gestionat per l'Ajuntament. L'utilitzen el grup de taekwondo, gimnàstica rítmica, i el C.B Basquet Sa Cabaneta amb 221 jugadors i 30 entrenadors, i els cap de setmana hi ha partits del club de basquet amb nins, nines, famílies i entrenadors de tota l'Illa.

Fa molts anys que el CB Sa Cabaneta, per esser el club que té més gent utilitzant del pavelló està denunciant el seu mal estat, i tots els consistoris que han passat per l'Ajuntament els hi han fet tota classe de promeses i alabances per esser un club sense ànim de lucre, modèlic per la seva tasca educacional, esportiva i social, i les úniques millores que han fet des de l'any 1991 és fer nets els ventiladors, han canviat els focus, i han tensat els vents de les cistelles.
Durant els partits els cap de setmana, s'ha d'aturar el joc perquè pares, mares, nins i nines locals i de l'equip convidat, així com els arbitres eixuguin la pista amb pedaços i tovalloles duits de casa.

En 27 anys ha crescut molt Marratxí, i ni tan sols una mà de pintura (ni un pal de fregar per eixugar la pista). Les goteres són moltes i resulten molt perilloses perquè és un pavelló molt estret, des de la pista a la paret no hi ha un metre de distància, i hi ha carrets de ferro amb les estores de gimnàstica rítmica, cistelles per les pilotes, unes mini grades de ferro, bancs de fusta, etc.. Amb la pista banyada els nins/es patinen i poden fer-se mal amb tots els objectes o simplement amb la paret o el públic. Les goteres també han provocat bonys i forats a la pista que també resulten un perill pels infants.

Després de fer públiques les queixes en diversos mitjans de comunicació i xarxes socials, perquè lamentablement està amb perill la continuïtat del club de basquet a causa de les sancions de la Federació de Basquet pel mal estat de la pista, i els problemes que té l'escola (els dies que plou no poden fer classe d'educació física), han tornat a prometre posar proteccions a les grades i darrera les cistelles,, etc.

Però lamentablement el problema de les goteres no en donen solució (si es poden dutxar però no poden practicar esport, de poc servirà). Segons comenta el senyor batle a una xarxa social "és la feina més delicada i complicada d'executar, ja que s'ha de pujar damunt la coberta i s'han d'emprar mesures que assegurin l'eficàcia de la feina i la seguretat dels treballadors que la realitzen." Pensam que són excuses, ja que el seu mateix partit en el 2015 va denunciar aquest problema i han tengut temps de sobra per trobar una empresa especialitzada que faci la feina.

Cada vegada és més perillós pels nostres fills anar a l'escola o fer esport i després de tants d'anys de promeses incomplertes i passades tres setmanes del darrer compromís, no veim cap avanç. Dins el mateix municipi de Marratxí hi ha el pavelló del Pla de na Tesa el qual utilitzen els nins/es d'aquella zona i tenen un pressupost aprovat de 400.000 per reformes.

Creim que la nostra preocupació és comprensible i el problema és urgent de solucionar, cada dia passen per aquest pavelló molts de nins i nines (no es pot esperar més temps per demanar pressuposts) reclamam d'una vegada per totes unes instal·lacions noves i en condicions perquè tots els clubs del municipi puguin desenvolupar la seva activitat sense problemes i els nins i nines no estiguin en perill.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas