ESKİ/ATIŞ GÜCÜ DÜŞÜK VE TEKNOLOJİK ÖMRÜNÜ DOLDURAN SİLAHLARIN DEĞİŞİMİ

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


KONU : Ateş Gücü Düşük ve Teknolojisi Eski Teçhizat Tabancaların Değiştirilmesi.

İLGİ:    (a) Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu.

            (b) 5143 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun.

AÇIKLAMA :

1. İlgi (a) Kanun’da 16 Şubat 2013 tarihinde değişiklik yapılmış ve ilgi (b) Kanun kapsamında ateş gücü düşük beylik tabanca tahsisi yapılan personelin tabancalarının ateş gücü yüksek tabancalar ile değiştirilmesine imkân sağlanmıştır. 

2. Yapılan düzenleme, 16 Şubat 2013 tarihinde görevde olan ve bu tarihten sonra emekli olan 1998 yılı ve daha eski nasıplı personeli kapsamaktadır.

3. Kuvvet K.lıklarının ateş gücü yüksek tabanca ihtiyaçlarının tedarik faaliyetleri “Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi (ÖYTGP)” adı altında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülmektedir.

4. Proje kapsamında 02 Kasım 2017 tarihli 901 Sayılı Savunma Sanayii İcra Komitesi kararına istinaden Hv.K.K.lığı personelinin ihtiyacını karşılamak üzere  yüklenici Sarsılmaz AŞ firması ile SSM arasında 02 Nisan 2018tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme hükümleri gereği firmanın teslim edeceği silaha ait teknik bilgiler ve resimler aşağıda sunulmuştur.

5. İmzalanan sözleşme gereği bahse konu silahların Hv.K.K.lığına ilk parti teslimatının 04 Şubat 2019 tarihine kadar gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Silahların teslim edilmesinden sonra önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde konuşlu birliklerde görev yapan muvazzaf personel olmak üzere hak sahibi tüm personele kıdem sırasına göre eski silahları alınarak ateş gücü yüksek silahlar teslim edilecektir.

EMEKLİLİK TARİHİ 16.ŞUBAT 2013 VE NASIP TARİHİ 1998 YILINDAN BAŞLATILAN MAĞDUR PERSONEL KAVRAMI BÜTÜN PERSONELİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE VE İLAVETEN BEYLİK SİLAHINI KAYBEDEN, ÇALDIRAN PERSONELİNDE BEYLİK SİLAHININ EMSAL BEDELİNİ ÖDEYEREK HAK MAĞDURİYETİNİN GİDERİLECEĞİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GERÇEK BİR ADALETSİZLİĞİ ÖNLEYECEKTİR.