Uşaq pulunun minimum 100-180 m olması

Uşaq pulunun minimum 100-180 m olması

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Məclis tarafına Rena Cavadzade bu kampanyayı başlattı

Xahiş edirik, uşaq pulu minimum 100-180 m olsun. Nəzərə alanda ki, bir ailədən bir neçə uşaq məktəbə gedir və hər birinə görə 1.8 m ancaq nəqliyyat, yol xərcləridir, uşaqlarımızın yaxşı təhsil almasını, hərtərəfli inkişafını düşünərək orta məktəblərdən əlavə dərnəklərdə də məşğul olmasını əksər ailələr təmin edir və bu hər ay hər uşağa minimum  72 m yalnız yol xərci edir. Bu baxımdan uşaq pulunun minimum 100-180 m olmasını xahiş edirik.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.