Kampanya Kapatıldı

Dünyanın en büyük bilgi bankası olan Wikipedia sitelerine erişim yasağı kaldırılmalı.

Bu kampanya 101 destekçiye ulaştı


Wikipedia web sitesi dünyanın en büyük bilgi bankasıdır. Ücretsiz olarak her öğrencinin her mühendisin sınırsız bir şekilde faydalandığı ve gittikçe büyüyen bir bilgi bankasıdır.

Dünyanın diğer bütün ülkerindeki akademisyenler, Öğrenciler , Mühendisler kısaca bilimsel çalışma yapan herkesin faydalandığı bu bankadan ülkemizde mahrum kalmak istemiyoruz. 

Kapatılma nedenleri siyasi veya başka bir şey olabilir. Beğenilmeyen sayfalar kapatılabilir. Fakat tümden kapatmak sorun çözmekten ziyade insanların bilimsel gelişmelere erişmelerini engellemekten başka bir işe yaramıyor. 

Ülkemizde bilim ve teknolojiye hizmet eden bilgi kaynakları siyasete alet edilerek asla kapatılmamalıdır. 

Öğrenciler, Araştırma ve geliştirme yapan kurumlar, mühendisler, bilim adamları ve sayısız meslek erbabı  kısa bir sürede elde edebileceği bilgiyi bulmak için çok daha fazla sitede aramaya devam etmekte ve bir çok alanda sınırlı bilgiler ile yetinmek zorunda kalmaktadır.

Bireylerin bilgi kaynaklarına ulaşması onları işlemesi aynı zamanda ülkemizde sanayide dışa bağımlılığı azaltır ve refahı yükseltir.  Bu hepimizin konusudur.

Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde okuyan insanlardan farklı olarak bu imkanlardan mahrum kalarak bilimsel açıdan geride kalmayı istemiyoruz.

Bir an önce açılması için imzaların toplanıp bu konuda girişimlerini beklediğimiz bakanlıklara iletilmesi ilk adım olacaktır. Bugün Hikmet imzanı bekliyor!

Hikmet Mahan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Eğitim ve sanayi bakanlıkları : Dünyanın en büyük bilgi bankası olan wikipedia ya erişim yasağı kaldırılmalı.». Hikmet ve imza atan diğer 100 kişiye katıl.