EMEKLİ OLACAK ÖĞRETMENLERİMİZİN BOŞALACAK KADROLARI İL İÇİ ATAMALARA AÇILMALIDIR.

EMEKLİ OLACAK ÖĞRETMENLERİMİZİN BOŞALACAK KADROLARI İL İÇİ ATAMALARA AÇILMALIDIR.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
EĞİTİM SEN AMASYA ŞUBESİ tarafına Eğitim Sen Amasya bu kampanyayı başlattı


Milli Eğitim Bakanlığının 10-11 Ekim 2019 tarihinde dört büyük sendikanın katılımı ile gerçekleştirdiği çalıştay da il içi tayin döneminin temmuz-ağustos aylarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekliliği dile getirilmiştir. Böylece emekli olacak kamu emekçilerinin yerlerine yıllarca tayin bekleyen milli eğitim personelinin atanması gerekliliği ortaya konmuştur. Bu görüşler çalıştay da ilke kararı olarak benimsenmiştir.
2021 yılı yaz dönemi il içi atama takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8-16 Temmuz tarihleri arasında yapılmak üzere başvurulara açılmıştır. Ancak bu başvurular sırasında sınıf öğretmenlerimiz için norm kadro açıkları çok sınırlı tutulmuştur. Bu nedenle yıllardır kırsal bölgelerde görev yapan 20-25 yıllık sınıf öğretmeni arkadaşlarımız tayin isteme haklarını kullanılamamaktadırlar. Ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı sendikalarla ortak alınan çalıştay kararlarını uygulamaması sonucunda binlerce sınıf öğretmeni arkadaşımız yine mağdur pozisyonda düşmüşlerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu eksik uygulamayı bir an önce düzeltmesini, atama takviminin tarihini genişleterek emekli olacak öğretmen arkadaşlarımızın durumlarının netleşmesin beklenmesini, emeklilik dilekçesini veren öğretmen arkadaşlarımızın yerlerinin muhtemel boşalacak kadro statüsünde sisteme tercih hakkı olarak işlenmesinin sağlamasını talep ediyoruz.
Gereğini bilgilerinize sunarız.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.