TEMEL LİSEME DOKUNMA

TEMEL LİSEME DOKUNMA

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı ve tarafına Aylin Özendim bu kampanyayı başlattı

Temel Liseler, dershanelerin eğitim sisteminden çıkarılması sürecinde zorunlu bir tercih olarak dershanelerden dönüşen ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar yani 4 yıl süreyle eğitim verecek orta öğretim kurumlar olarak hizmete girdi.
Başlangıçta 1220 olan Temel Liselerin sayısı 5 Aralık 2018 itibariyle 962’ye inmiş. 250 bine yakın öğrencinin yaklaşık 15 bin derslikte eğitim gördüğü bu kurumlarda 25 bin öğretmen ve 9 bin personel görev yapıyor.
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Liseleri gibi 2500 civarındaki özel lise içinde Temel Liselerin payı yaklaşık % 40 oranında.
Temel Liseler hem lise programını hem de üniversiteye hazırlık çalışmalarını birlikte yürütme uygulamaları nedeniyle özellikle 11 ve 12. sınıf öğrencileri için tercih sebebi olmuştur ve başka hiçbir kurum ve kursa ihtiyaç duymadan hem diploma vermekte hem de öğrencilerini sınavlara hazırlamaktadır. Ücretleri diğer özel okullara oranla çok daha uygun ve birçoğu ulaşım için servis gerektirmeyen merkezi okullardır...
Temel Liselerin Yüksek Öğretim Lisans Programlarına yerleşme oranlarına bakıldığında başarı ortalamaları %51,87’lik oranla Fen Liselerinin ortalamasına yakındır. (Kaynak: MEB 2016-17 Örgün Eğitim İstatistikleri)
ÖSYM’nin 2018-YKS Değerlendirme Raporu’nun verilerine göre de Temel Liseler; TYT, Eşit Ağırlık ve Sayısal Ortalama Puan sırasında yukarıdaki sonucu destekleyen bir sonuçla ilk on okul arasında yer almaktadır. Temel Liselerin, özel okula dönüşmeleri sürecinde teşvik edilmeleriyle ilgili özellikle arsa tahsisi ve bina kiralama gibi teşvik tedbirlerinde -52 ilden 750’ye yakın talep olmasına rağmen- bu güne kadar beklenen
gelişme sağlanamamıştır.
Bu durum, temel liselerin çok önemli bir bölümünün taahhüt ettikleri özel örgün öğretim kurumlarına
dönüşememelerinin en önemli nedeni sayılabilir.
Temel Liselerin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonunda kapatılmaları durumunda;
� Her şeyden önce Bakanlığımızın hedeflediği özel ortaöğretim okullaşma oranı hedeflerinden uzaklaşılacaktır.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
� Temel Liselerimizde çalışan 25.000 öğretmen ve 9.000 personel mağduriyet yaşayacak ve işsiz kalacak, bu okullarda öğrenim gören öğrencilerin de üniversiteye hazırlanma talepleri karşılanamayacaktır.
� Bir örgün özel öğretim kurumuna dönüşme taahhüdünde bulunan Temel Lise ve Ortaokulların kurucularının birçoğu bu taahhütlerini yerine getiremeyecektir. Bu durumda bu kurumlarda öğrenim gören ve öğrenim süresi boyunca eğitim öğretim desteği almış olan tüm öğrencilere ödenen teşvikler faizleriyle birlikte geri istenecek, kurucular bu geri ödemeyi yapamayacaklardır.
� Yine bu kurumların kapanması durumda bu kurumlarda görev yapan personel ve öğretmenlerin kıdem ve ihbar tazminatları çok büyük meblağ tutacağından kurum sahipleri bu ödemeleri yapmakta da büyük sıkıntılar yaşayacaklardır.
� Kısaca bu kurumların 2018-2019 öğretim yılı sonunda kapatılmaları; Milli Eğitim Sistemimiz ve bu kurumların kurucu, yönetici, öğretmen ve öğrencileri açısından büyük kayıplar oluşturacaktır.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.