Soyal bilgiler öğretmenliğine bu yıl 2000 atama istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Toplumu istendik amaçlar doğrultusunda şekillendirme yolunda eğitilmiş öğretmenlerimiz hakettiği yerde olsunlar istiyoruz.