Kampanya Kapatıldı

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Adaletli Atama istiyor

Bu kampanya 885 destekçiye ulaştı


          15 Temmuz 2016 tarihinde Fettullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen, demokrasi kültürümüzü, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmaya yönelik elim hadise karşısında halkımız devletine, milletine, cumhuriyetine ve demokrasisine topyekûn olarak sahip çıkmış, devletini ve milli demokrasisini korumuş ve kollamıştır.

          Millet bilinci, vatandaşlık bilinci ve demokrasi kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması aşamasında milli eğitime büyük vazifeler düşmektedir. Sosyal Bilgiler dersi, temel kültür ögelerini birçok alandaki çalışmalardan sağlanan bulgulardan, disiplinler arası bir yaklaşımla seçilip yoğrularak oluşturulmuş bilgileri içinde bütünleştiren; vatandaşlık ögelerinin çocuğa kazandırıldığı, milli birlik ve bütünlüğü sağlayan, demokrasi kültürünün yerleştirildiği bir derstir. Devletimizin arzuladığı ve planladığı 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda, bu hedeflerin tam olarak gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın içselleştirmesi açısından; demokrasi bilinci gelişmiş, tarihini ve coğrafyasını bilen, okuyan, benimseyen kuşakların yetişmesi, gelişmesi ve bu bilincin toplumsal kültür haline getirilmesi aşamasında Sosyal Bilgiler dersine büyük bir görev düşmektedir. Bu görevin ifası ve bu dersin milli eğitim içerisinde önemi şüphesiz bir gerçektir.

          Bu bakımdan Ağustos 2017 tarihinde ve sonrasında yapılması planlanan “Sözleşmeli Öğretmenlik” alımlarında İlköğretim Sosyal Bilgiler dersine önem verilmesini, bu dersin kazanımlarının gelecek kuşaklara iyi bir şekilde aktarılması adına yüksek bir kontenjan verilmesini ve yurdumuzun dört bir yanında eksik dersliklerin bu branşın nitelikli öğretmenleri tarafından verilmesini Cumhurbaşkanlığımızdan ve Milli Eğitim Bakanlığımızdan diliyor ve bekliyoruz.

Sosyal Bilgiler ÖğretmenleriBugün İbrahim Ulaş imzanı bekliyor!

İbrahim Ulaş Baldemir bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Eğitim Bakanlığı: Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Adaletli Atama istiyor». İbrahim Ulaş ve imza atan diğer 884 kişiye katıl.