OBP KALDIRILSIN

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Her yıl ülkemizde üniversite giriş sınavları yapılmaktadır. Adaylar tüm yıl boyunca istedikleri bölümlere girebilmek için oldukça fazla çalışmaktadırlar. Fakat üniversite sınavlarında başarıyı etkileyen bir diğer faktör ise Ortaöğretim Başarı Puanıdır(OBP). Bu puan öğrencinin okuldan aldığı diploma puanın 0.6 ile çarpılmasıyla elde edilen puandır ve üniversite sınavı puanına bu şekilde eklenir. Fakat tahmin edilebileceği üzere bu puanını oluşması her öğretmenin farklı değerlendirmesi sonucu farklı şekilde oluşturulabilir. Örneğin bazı okullarda öğrenciler yüksek puana sahip olabilirken bazı okullarda öğrencilerin puanları düşük olabilir. Bunun sebebi öğrencileri başarısı değil öğretmenlerin yaptıkları sınavların zorluk dereceleri veya öğretmenlerin değerlendirme kriterleridir. Hatta bazı özel okullar öğrencileri kendine çekebilmek adına bol not verdiği de bilinmektedir. Bu durumda öğrenciler arasında adaletsizlik yaşanmakta mesleklerini seçecekleri bu sınavda belki de özel okula gitmiş arkadaşının OBP puanı ile onun önüne geçmesiyle istediği bölüme gidememektedir. Bu mağduriyeti engellemek amacıyla Ortaöğretim Başarı Puanının kaldırılmasını veya geçmişte olduğu gibi daha adil olan Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanın geri gelmesini istiyoruz.