Meslek Liseleri Kapatılmasın

Meslek Liseleri Kapatılmasın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Milli Eğitim Bakanlığı ve tarafına Adem Fil bu kampanyayı başlattı

Vakti zamanında Meslek Lisesi Memleket Meselesi sloganıyla başlayan sürecin şu an geldiği nokta Meslek Liselerinin yok edilişine doğru ilerliyor. Bu yanlış kararlardan bir an evvel dönülmelidir. Ülkemizin Anadolu Lisesi ihtiyacı varsa devletimizin tam donanımlı yüzlerce Anadolu Lisesi yapma imkan ve kabiliyeti mevcuttur. Eğitimin temel taşlarından olan meslek liselerini kapatarak yok etmek çözüm değil bilakis daha büyük sorunlar doğuracaktır. Elle tutulur hiçbir düzgün tarafı kalmayan eğitim sistemine son ve öldürücü bu darbeleri kim vurmak istemektedir? Bu kararların ardında hangi sinsi plan yatmaktadır?

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.