Herkes alabilecekleri en üst kademede eğitim alabilmeli.

Herkes alabilecekleri en üst kademede eğitim alabilmeli.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı ve tarafına hasan hüseyin şahin bu kampanyayı başlattı

Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim sınıfları ve özel eğitim okullarını bitiren özel gereksinimli bireylerin aldıkları mezuniyet belgesi yönetmeliklere göre bir üst kademe olan yüksek öğretime geçiş konusunda engel oluşturmaktadır. Özel gereksinimli bireylerden sadece tam zamanlı kaynaştırmadan mezun olan bireyler yüksek öğretime devam edebilmektedir. Bu durumda okuyabilecek olsalar dahi yüksek öğretime devam edemeyen bireyler bulunmaktadır. Bir bireyin dahi bu durumda olması oldukça üzücü bir durumdur.  Bu şekilde özel eğitim meslek okulundan mezun olan bireyler bir üst kademeden alabilecekleri eğitim ile daha kalifiye çalışan olarak ilgili alanlarda daha kaliteli hizmet sunabilecektir. Daha kaliteli hizmete bağlı olarak özel gereksinimli bireylerin istihdamına olumlu tutum ve istihdamda artış olacağı tahmin edilmektedir. Daha kapsayıcı bir yaklaşımla birlikte yaşamak ve çalışmak için bu adımın atılması gerekmektedir. Her bireyin alabilecekleri en üst kademede eğitim alması gerekmektedir. özel eğitim meslek okulu programı uygulayan okul ve sınıflar en azından meslek yüksek okuluna kabul edilmeli ve öğrenim süresi sınırı en az 3 katına kadar uygulanmalıdır. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.