Hayvan hakları, doğa ve hayvan sevgisi okullarda zorunlu ders olarak okutulsun.

Hayvan hakları, doğa ve hayvan sevgisi okullarda zorunlu ders olarak okutulsun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafına Tüm hayvan dostları adına bu kampanyayı başlattı

Ülkemizde hayvan sevgisi ve hayvan hakları konusundaki eğitimsizlik ve sevgisizlik aşırı boyutlarda olup bunun bedelini, masum ve savunmasız canlılar ödemektedir. Hayvan sevgisi aynı zamanda toplumun ruh sağlığı ve ahlaki gelişimindeki rolü ve önemi bilimsel olarak kanıtlanmış tartışmasız ilk ve temek eğitim konusudur. Doğa ve hayvanlara yönelik şiddetin çözümü yalnızca cezalandırmak değil doğa ve hayvan sevgisini toplumun tüm bireylerine temelden aşılamaktır. Bu sebeple ülkemiz çocuklarının ve gençlerinin bu konuda yeterince eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi adına gerçek anlamda eğitici ve uyarıcı nitelikteki derslerin zorunlu olarak okulların eğitim programlarında yer almasını istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
200 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.