Geleneksel Eğitime Son

Geleneksel Eğitime Son

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafına Duygu Özer bu kampanyayı başlattı

 Çoğumuzun bildiği gibi günümüzde birçok okulda geleneksel eğitim uygulanmaktadır.

 Geleneksel eğitim, öğretmen ve müfredat merkezlidir. Derslerde tamamen öğretmen aktif, öğrenci ise pasif konumda bilgilerin yüklendiği bir bellek işlevi görür. Düz metinler ön plandadır. Öğrenciyi ne yazık ki sadece bilişsel yönden geliştirmeyi hedefler. Psikomotor ve duyuşsal yönden gelişimlerini ihmal eder. Aynı zamanda öğrencilerin bireysel farklılıkları, bireyi birey yapan kendine has özellikleri, ilgi alanları, düşünceleri dikkate alınmaz ve öğrencilerin yaratıcı yönleri zedelenir. Sonuç olarak eğitim ve öğretim hayatını geleneksel eğitimle tamamlamış aynı düşüncelere aynı hayat görüşüne sahip insanlar oluşur.

 Çağdaş eğitimde ise öğrenci ön plandadır yani merkeze alınır. Hem öğrenci hem de öğretmen derste aktiftir. Öğrencinin gelişimi her yönden desteklenir. Öğrencilere belli bir alanda bilgi, beceri, tutum kazandırmayı hedefler. Öğrenmeyi öğrenen, yeteneklerinin farkında ve kullanmayı bilen, kişilikleri gelişmiş, akıl yürütebilen, problem çözebilen, sorgulayıcı bakış açısına sahip, kreatif düşünebilen bireyler yetiştirmeyi hedefler. 

 Öğrencilerimiz bizim geleceğimizdir. Öğrencilerimizi belli bir kalıptan çıkmış insanlar haline getirmek yerine onların yaratıcı yönlerini besleyen bir eğitim uygulamalıyız. Geleneksel eğitime son vermeliyiz.

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.