GÖRSEL SANATLAR DERS SAATİ ARTIRILMALI

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Görsel Sanatlar Dersi ders saatinin özellikle İlköğretim 2. Kademede 1(bir) ders saati oluşu gerek etkinlik uygulamaları,gerek dersin öğretim amaç ve hedeflerinin kazandırılmasında yetersiz kalmaktadır. Toplumu inşa etmesi gereken, değerlerimize sahip, ülkenin ihtiyaç duyduğu insan tipini temsil eden bireyler iyi bir sanat eğitimi alan bireylerdir. Dersimizin gücünü biliyor, inanıyor ve ona sahip çıkıyoruz. Üreten bir toplumun bireylerini ülkemize kazandırabilmek adına, bu alandaki öğretmen mesleğini hali hazırda yapan meslektaş sorunlarımızın akabinde istihdam sorunlarının çözümü için ders saatimizin artırılmasını tüm duyarlılığımızla talep ediyoruz.