Kampanya Kapatıldı

Felsefeciler Yok Sayılamaz

Bu kampanya 892 destekçiye ulaştı


 Felsefe mezunları olarak günden güne yok sayılıyoruz. Ders saatlerimizin yetersizliği, felsefeye gereken önemin verilmemesi ve felsefe dışındaki felsefe grubu derslerinin(sosyoloji,psikoloji,mantık) zorunlu ders olmaması , biz felsefecileri norm fazlası olma durumuna itiyor. Devlet atamalarında  40'ı bile bulmayan sayımızın zorunlu sonucu olarak özel sektörde de değer görmüyoruz. Birçok PDR mezunu felsefe grubu derslerine giriyor ya da devlet okullarında görev yapan öğretmenler düşük ders saat başı ücretleri ile anlaşarak özel okulda da ek gelir sağlıyorlar. 

 Özel okulların kadroları incelendiğinde,her branşın bir zümresinin olduğu, felsefenin ise değil zümre, rehberlik öğretmeni dışında tek bir kadrolu felsefe branş öğretmeninin olmadığı görülecektir.

 Son yapılan LYS felsefe soruları dikkate alındığında, felsefenin önemi ve branş dışı öğretmenler  tarafından verilen eğitimin yetersiz olması sebebiyle öğrencilerin soruları anlamlandıramadığı, yapılan yorumlardan ve sınav sonuçlarından anlaşılacaktır.

 Ek olarak, yapılan araştırmalar dikkate alındığında, felsefenin , muhakeme becerisini geliştirdiği, diğer derslerdeki başarıyı arttırdığı da unutulmamalı ,ders saatleri arttırılmalı, felsefe eğitimine daha erken yaşta başlanması sağlanmalıdır.

 Bütün bunlar yapıldığında, felsefe branş öğretmenlerinin norm fazlası olmaktan kurtulacağı,gereken değeri göreceği , daha da önemlisi, sosyal yönden sağlıklı gelişmiş bir nesil yetiştirmek için  gereken başarının sağlanacağı,ülkemizin gelişmesine ( Unicef'in sunduğu raporlara göre eğitimde 37. sırada olmaktan kurtulmasına),yükselmesine büyük katkı sağlayacağı dikkate alınmalıdır.

           TALEPLERİMİZ

  1. Düşünme Eğitimi dersi,dersin kazanımları dikkate alınarak felsefe branş öğretmenlerine verilmelidir.
  2. Çocuklara Felsefe Eğitimi ilkokuldan itibaren başlatılarak sağlıklı sosyal gelişimin, muhakeme yeteneğinin artmasına katkı sağlanmalıdır..
  3. Felsefe Grubu dersleri (felsefe,sosyoloji,psikoloji,mantık) 9. sınıftan itibaren zorunlu olmalıdır.
  4. Bütün bunların sonucu olarak felsefe grubu öğretmenliği atamaları arttırılmalı,felsefe mezunlarına istihdam sağlanmalıdır.
  5. Felsefe ders saati sayısı ve felsefe grubu öğretmeni atamaları az olduğundan özel okullarda da durum buna paralel işlemekte, birçok özel okulda bir tek felsefe branş öğretmenininbilebulunmadığı bilinmektedir. Bunun önüne geçmek için her okulda en az 1 felsefe grubu öğretmeninin kadrolu olması sağlanmalı, farklı branş öğretmenlerinin felsefe dersleri vermesi sağlıklı olmayıp engellenmelidir. Özel okullara  yapılan denetim arttırılmalıdır.
  6. Felsefe grubu öğretmenlerinin özel okullardaki çalışma şartları da diğer branş öğretmenleriyle aynı olmalıdır.Felsefe grubu öğretmenleri yok sayılmamalıdır.
  7. Felsefeyi değersizleştiren, mevcut durumdaki norm fazlalığına rağmen herkesin ulaşabileceği bir bölüm haline getiren,mezunlarını git gide arttıran Açık Öğretim felsefe bölümleri kapatılmalı, felsefe bölümü yalnızca örgün eğitim olmalıdır.
  8. Diğer bütün bilimlerin felsefeden doğduğu unutulmamalı, felsefeye hakettiği değer verilmelidir.Felsefe mezunlarının öğretmen olabilmek için verdiği haklı mücadeleye devletimiz tarafından sahip çıkılmalı, lisans eğitimine ek olarak çokça zaman ve emek harcayarak aldığımız formasyon sertifikalarının bir anlamı olmalıdır.


Bugün nazlı imzanı bekliyor!

nazlı bilek bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Eğitim Bakanlığı: Felsefecileri yok saymayın..». nazlı ve imza atan diğer 891 kişiye katıl.