Diyetisyenlere öğretmenlik atamasında öncelik verilsin

Diyetisyenlere öğretmenlik atamasında öncelik verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı ve tarafına RECEP ÇİÇEK bu kampanyayı başlattı

Diyetisyenlere yiyecek içecek hizmetleri öğretmenliği alanında tanınan formasyon hakkını öğretmen olarak kullanabilmemiz için Talim Terbiye Kurulunun yayımladığı kılavuzda bu alanla ilgili öğretmenlikte önceliğin kaldırılması gerekmektedir.

ATAMAYA ESAS

 

OLAN ALAN

 

MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI FAKÜLTE OKUTACAĞI DERSLER Yiyecek İçecek Hizmetleri (Değişik:18/07/2016 tarih ve 51 sayılı TTKK)

1. Besin Teknolojisi Öğretmenliği

2. Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (*) 

4. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü (*)

5. Beslenme ve Diyetetik (*) (**)

(**) 1, 2, 3 ve 4?üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

 

 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.