Direksiyon Eğitmenleri ve Sürücü Kursu Çalışanları Güvencesiz Çalışma ve Şiddete DUR diyor

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


DİREKSİYON USTA ÖĞRETİCİLERİ VE SÜRÜCÜ KURSU ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANSIN!  

Ehliyet eğitim ve sınavlarında “Direksiyon Usta Öğretici ve sürücü kursu diğer çalışanlarının can ve mal güvenliği yok!

Yazılı ve görsel basında her gün birçok şiddet olayı yer almaktadır. Şiddet unsuru toplumun her kesimine genç yaşlı demeden sirayet etmiştir. Bunlardan biri de geçtiğimiz birkaç gün içinde İstanbul Bahçelievler sınav alanında “ehliyet sınavını başarıyla tamamlayamayan adayın yakınları tarafından saldırıya uğrayan bir “Usta Öğretici” meslektaşımızın başına gelmiştir.

İlgili ve yetkili makamların vurdum duymaz tutum ve davranışları eğiticileri değersizleştirmekte, şiddet uygulayan saldırganlara da cesaret vermektedir

Ehliyet alma sürecinde, aday ve yakınlarının eğitim sürecinde yaşadıkları tüm olumsuzluk ve aksaklıktan direksiyon eğitmenleri ya da sürücü kursu diğer çalışanları sorumlu tutulmaktadır.  Bilinmelidir ki direksiyon eğitmenleri ve sürücü kursu çalışanları, kendilerini yalnız bırakan, her gün çığ gibi büyüyen sorunlara sahip çıkmayan tüm ilgili ve yetkili birimlere rağmen canla başla görevlerini yapmaya devam edecektir.”

Binlerce usta öğreticinin ve sürücü kursu çalışanlarının en ufak bir güvenlik önlemi alınmadan görevlendirildiği eğitim ve sınavlarda daha fazla üzüntü çekmek istemiyoruz. Meslek kodu dahi olmayan “usta eğiticilerin” iş sağlığı ve güvenliği sağlanmadan, hak edişleri verilmeden, kelle koltukta eğitim ve sınavlara alınmasını da istemiyoruz!

Artık bu durumlara “DUR” diyoruz!!!

Yetersiz değil, hiç olmayan güvenlik önlemleri ve iktisadi sömürüden dolayı can ve mal güvenliği yoktur! Eğitmenler ve Usta Öğreticiler olarak kaygı ve üzüntü içindeyiz. Her ne kadar meslek kodu halen tanımlanmamış ve gerekli yasal haklar verilmemiş olsa da BİZ EĞİTİMCİYİZ! şiddet ve sömürünün tüm hallerine “DUR” diyoruz!

Direksiyon Usta Öğreticileri ve diğer Sürücü Kursu çalışanlarına uygulanan şiddet olaylarına, sağlıksız / güvencesiz / hak edişsiz çalışma koşullarına karşı iyileştirici tedbirler ve caydırıcı nitelikte yasal düzenlemeler yapılmasını acilen talep ediyor ve bekliyoruz.

81 ilde görev yapan, meslek kodundan dahi mahrum bırakılan tüm “Direksiyon Usta Öğreticileri ve Sürücü Kursu Çalışanlarının” nın desteğiyle büyüyecek bu çağrıya yetkililerin sessiz kalmamasını umuyor bu sömürü ve şiddete karşı var gücümüzle karşı koyacağımızı kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.