Din dersi seçmeli olsun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


   Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi adı altında işlenen İslam dersi şu anda zorunlu. Muaf olabilmek için Hrıstiyan veya Musevi olmak ve bunun nüfus cüzdanında yazması gerekiyor. Bu durum İslama veya herhangi başka bir dine inanmayan öğrencilerin de (bu öğrencilerin sayısı hiç de küçümsenecek gibi değil) Müslümanlığı çok detaylı bir şekilde öğrenmek zorunda kalmasına yol açıyor. Bu çok büyük bir sorun gibi görünmese de hem öğrencilere ekstra ders yükü oluyor, hem de inanç ve düşünce özgürlüğüne tamamen ters düşüyor. Eğer gerçekten inanç özgürlüğü diye bir şey varsa öğrenciler ortaokuldan hatta bazen ilkokuldan itibaren bir dini anlatan bir ders almak zorunda olmamalı. İnanmak ya da inanmamak tamamen kişisel bir seçimdir ve buna hiç kimse karışamaz. Hiç kimse okulda bilimsel temeli olmayan, tamamen inanç esasına dayalı şeyler öğrenmek (çoğu zaman ezberlemek) zorunda olmamalı.

   Öğrencilerin geleceği din bilgilerinden bağımsız olmamalı mı sizce de? Dersin her geçen gün artan ağırlığı bunu imkansız kılmıyor mu? İşte tam da bu yüzden din dersini almak veya almamak öğrencinin kendi seçimi olmalı, hiç kimse bu yönde zorlanmamalı.