BİLSEM sınavı kaldırılsın. Giriş sınavsız olsun.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Özel yetenekli bireyleri tanılama süreci mevcut haliyle birçok sorunu barındırmakta olup yetenekleri tespit etmekte yetersiz kalmaktadır.

Tanılama en erken ilköğretim birinci sınıfta, sınıf öğretmeni ya da rehberlik birimi tarafından yönlendirme neticesinde yapılmaktadır. Bu bireyde gözlemlenebilir farklılıkların ortaya çıkmasından çok sonra gerçekleşmektedir ki ciddi bir zaman kaybı söz konusudur. Tanılama okul öncesi dönemde yapılmalıdır.

Tanılama süreci birçok özel yetenekli bireyin yeteneğini tespit etmekten uzaktır.

Öncelikli olarak merkezi yapılan grup tarama sınavının olmadığı bir yönteme ivedilikle ihtiyaç vardır.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı tarafından halen uygulanmakta olan aşı takvimine 36 ncı ay da her doğan çocuğun ebeveyni ile yapılmak üzere bir mülakat faaliyetinin ilave edilmesi ile süreç başlatılmalıdır.

Aile Sağlığı Merkezleri kanalı ile çocuk gelişim uzmanları tarafından aile ile yapılacak mülakatla, ebeveyn gözlemlerine dayanan ve en nihayetinde de uzman değerlendirmesinin yer aldığı bir değerlendirme sonuç raporu hazırlanmalıdır.

Hazırlanan bu raporda bireyin motor, algısal, sosyal duygusal, bilişsel (zeka), dil ve iletişim becerilerinin gelişimine yer verilmelidir.

Erken dönemde tespit edilen özel yetenekli bireylerin ailelerine ihtiyaç duydukları bilgi desteği Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilmesi sağlanmalıdır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesi amacıyla yapılmakta olan grup tarama sınavı iptal edilmelidir.

Halen BİLSEM’lerde uygulanmakta olan uyum ve destek eğitim programlarının BİLSEM’ler yerine ilköğretim okullarında yapılması sağlanmalıdır.

İlköğretim okullarına alınan uyum ve destek eğitim programlarının uygulayıcısı olarak okullarda Üstün Zekalılar Öğretmenliği mezunu öğretmen kadroları oluşturulmalıdır.

İlköğretim okullarındaki uyum ve destek eğitim programına aday belirleme işlemleri Aile Sağlığı Merkezleri, sınıf öğretmeni ve okul rehberlik biriminin yönlendirmesi ile RAM’ler tarafından yapılan değerlendirme neticesinde belirlenmelidir.

İlköğretim okullarında uygulanan uyum ve destek eğitim programlarını tamamlayan ve hazırlanan değerlendirme raporları neticesinde bireysel yetenekleri fark ettirme programına devam etmesi uygun görülen bireylerin BİLSEM lere direkt kaydının yapılması sağlanmalıdır.

BİLSEM’lerde uygulanmakta olan bireysel yetenekleri fark ettirme programına ve özel yetenekleri geliştirme programına mevcut haliyle devam edilmelidir.

BİLSEM’lerde uygulanmakta olan proje üretimi ve yönetimi programının üniversitelerde yapılması sağlanmalıdır.

Üniversiteler tarafından, proje üretimi ve yönetimi programı öğrencileri için mentor-menti programları planlanmalıdır.Bugün hikmet imzanı bekliyor!

hikmet ekim bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Eğitim Bakanlığı: BİLSEM sınavı kaldırılsın. Giriş sınavsız olsun.». hikmet ve imza atan diğer 596 kişiye katıl.