Kültür-sanat hakkın, üniversiteliler bu hakka sahip çıkın!

Kültür-sanat hakkın, üniversiteliler bu hakka sahip çıkın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı ve tarafına BERFİN YELKEN bu kampanyayı başlattı

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gören İrem Berçem Arıkan, Berfin Yelken, Hatice Çelen, Gizem Özcan olarak hazırladığımız projeyi sizlere sunmak isteriz.

İnsan hayatının en önemli evrelerinden biri hiç şüphesiz üniversite yıllarıdır. Bu yıllarda alınan eğitim, yaşanılan çevre ve elde edilen kazanımlar insanın bundan sonraki hayatında etkili olmakta ve onu şekillendirmektedir. Ayrıca üniversite yıllarında öğrenciler çok farklı sosyo-kültürel ortamlardan gelen kişilerle beraber olurlar ve onlarla etkileşime girerler. İnsan yaşamının en önemli aşamalarından biri olan bu dönem dinamik, dinamik olduğu kadar da yeniliklere ve değişimlere çok açıktır.

Anayasa madde 27'de ''Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. Yayma hakkı, Anayasanın 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri hükümlerinin değiştirilmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz. Bu madde hükmü yabancı yayınların ülkeye girmesi ve dağıtımının kanunla düzenlenmesine engel değildir.'' geçmektedir.

Ülkemizde de bilindiği üzere kültür ve sanat etkinliklerine katılım oranı, gelişmiş ülkelere nazaran hayli düşük. Nüfusun önemli derecede bir miktarını kaplayan ve geleceğin emanet edileceği üniversite öğrencilerinin de keza öyle. Bu durumda bir ışık yakmak, öğrencilerin bu etkinliklere katılımını teşvik etmek istiyoruz. Ne kadar kültür sanat, o kadar az cehalet diyoruz!  Bu bağlamda her üniversite öğrencisinin şahsına birer kart tayin edilmesini çözüm olarak sunmak istiyoruz. Bu kartlarla, normale göre çok daha uygun fiyatlarla etkinliklere katılabilecek, tiyatroları, sergileri, müzeleri gezebilecekler ve ayrıca sinema ve konserlere de düşük ücretle katılım sağlayabilecekler. Üstelik kartlarda biriken puanlama sistemiyle, belli bir puan miktarına ulaşan öğrencilere hediye olarak bir etkinlik bileti verilecek. Hem teşvik artacak hem farkındalık hem de ruhsal ve zihinsel gelişim. Eğer sizler de iyi bir dünya için çalışacak gençlerin kültürle haşır neşir olmasını istiyorsanız, bize destek olun ve imza atın.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.