Kampanya Kapatıldı

Öğretmenlerin Bilimsel Çalışma Yapmak İçin Mağdur Olmalarına İzin Verme

Bu kampanya 53 destekçiye ulaştı


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 11.09.2012 tarih ve 26404 sayılı yazıları ile Bilimsel Toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu yazı ile; sempozyum, panel ve benzeri bilimsel toplantılara katılan yönetici ve öğretmenlerin izin durumu, yolluk ve yevmiyeleri konusuna açıklık getirilmiş olmasına rağmen bilimsel araştırma ve bildiri sunmak için Yurtdışına gidecek öğretmenlere süre belirtilmemiş olup, 2 -3 ay süre ile araştırmaya dahil olacak öğretmenlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ücretsiz izne ayrılmaları gerektiği söylenmektedir. Kendi imkanlarıyla eğitim alanına katkı sağlayacak ,bilimsel araştırmalar yapan öğretmenlerimiz desteklenmediği gibi mağdur edilmektedir.Maaşın kesilmesi nedeniyle  kira ,fatura,banka ödemeleri bulunan öğretmenler mağdur olmamak için bu durumu göz önünde bulundurarak çalışma alanlarını istemsiz olarak kısıtlamaktadır. Bilimsel çalışma ibaresinin  sempozyum,kongre,seminer ve kurslarla sınırlı kalmayıp bilimsel araştırmalarında bunun içine dahil olduğuna dair , YÖK yönetmeliğinde belirtildiği gibi 90 günü aşmamak koşuluyla katılım gösterebileceklerine açıklık getirilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmenleri mağdur eden, eğitime katkı sağlayacak çalışmaların önüne Ket veren bu haksız uygulama ile ilgili açıklama ve destek bekliyoruz. 

 Yenilikçi ,bilimsel çalışmalar yapacak öğretmenlerimize destek vermek için lütfen bu kampanyayı imzalayın.

1.Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler iş birliğinde gerekse üniversitelerce yapılan bilimsel toplantılarda, bildiri/poster sunacak yönetici ve öğretmenlerin;

a) Öncelikle katılmak istediği bilimsel toplantının kendi alanlarında olması (veya ilgili alanda yüksek lisans ve doktora yapıyor olmaları),

b) Bildirilerinin/posterlerinin bilim kurulunca kabul edildiğini belgelendirmeleri,

c) Katılım ücretlerinin kendilerince karşılanması,

ç) Harcırahlarının, bağlı bulundukları dairelerine ait ilgili bütçe yılı yurtiçi geçici görev yollukları tertibinden karşılanması,

kaydıyla yolluk ve yevmiye verilerek bilimsel toplantıya katılımlarının sağlanması ve bilimsel toplantı süresince yol hariç görevli-izinli sayılmaları gerekmektedir.

2. Diğer yandan; bu tür bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ise dersler açısından eğitim/öğretimi aksatmayacak şekilde - kayıt ücretlerini yatırdıklarını belgelendirmeleri şartıyla - yolluksuz ve yevmiyesiz olarak kendi imkânlarıyla katılımları için izinli sayılmaları hususunda gerekli kolaylık gösterilmelidir.

3. Ayrıca tüm katılımcıların, bilimsel toplantıları düzenli olarak izlemek suretiyle toplantının organizasyonu, çalışmaların bilimsel niteliği, eğitim sistemine ve öğretmen yetiştirmeye yönelik sağladığı yararları ve katkıları hakkında hazırlayacakları raporu çalıştıkları birimlere sunmaları gerekmektedir.

Şeklinde yapılan açıklama İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yeterli bulunmamaktadır.Bugün Selma imzanı bekliyor!

Selma kartal bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Eğitim Bakanlığı : Öğretmen izinleri». Selma ve imza atan diğer 52 kişiye katıl.