Çocuklara eğitim hakkı verilsin

Çocuklara eğitim hakkı verilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafına Özge Maden bu kampanyayı başlattı

Çocuğun en önemli temel haklarından eğitim hakkının ellerinden alınmasının yalnızca çocuğun sosyal,psikolojik ve bilişsel gelişiminin sekteye uğraması sonucunu değil ülkece ileride telafisi giderilemeyecek kaçınılmaz toplumsal,ekonomik,sosyal kayıpların ortaya çıkmasını da doğuracaktır.Gelişmiş birçok ülkede okullar toplumsal öncelik olarak görülüp açık tutuluyorken okul öncesi ve erken ilköğretimde bire bir yüz yüze etkileşerek yapılan eğitim elzemdir. Sıkı sağlık tedbirleri alınarak eğitim yapılan okullar evlerden ve dışarıdan hem sağlık hem korunma açısından daha güvenlidir .Çocukların daha fazla zaman kaybetmemesi ve hasar almaması için okullar bir an evvel açılmalıdır. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.