Kampanya Kapatıldı

Milli Bakiyeli Dar Bölge Seçim Sistemi'ne Geçilsin

Bu kampanya 38 destekçiye ulaştı


MİLLİ BAKİYELİ DAR BÖLGE SEÇİM SİSTEMİ

- Meclisteki sandalye sayısının (600) üçte ikisi Bölge Kotası (400), kalan üçte biri Ülke Kotası (200) olarak belirlenir. Farklı oranlar da mümkündür.

- En büyük bölgedeki seçmen sayısı en küçük bölgedekinin 2 katını geçmeyecek şekilde, toplam 400 adet seçim bölgesi düzenlenir.

- Partiler her bölgede birer Milletvekili Adayı gösterir. Bağımsız adayların her biri ayrı birer parti olarak değerlendirilir.

- Her bölgede en fazla oyu alan aday Milletvekili seçilir. Bu şekilde 400 Milletvekili bölgelerden çoğunluk esasına göre seçilmiş olur.

- Bölgelerde seçilemeyen adayların aldıkları oylara ilaveten, yurt dışından gelen oyların toplamı Milli Bakiye'yi belirler.

- Her partinin Milli Bakiye içerisindeki toplam oy oranı üzerinden Ülke Kotasındaki payına düşen Milletvekili sayısı belirlenir.

- Her partinin kalan adayları, aldıkları oy miktarına göre sıralanır ve Ülke Kotasından partinin payına düşen Milletvekilleri bu sıralamaya göre belirlenir.

- Boşta kalan sandalyelerin sahipleri, kalan bütün adaylar arasında, her adayın aldığı oy miktarına göre yapılacak sıralamayla belirlenir.

 

BU SEÇİM SİSTEMİNİN FAYDALARI

- Basit ve uygulanabilir bir modeldir.

- Milletvekilinin bölgesiyle ilişkisini kuvvetlendirir.

- Seçimlerde partilerden ziyade adayların ön plana çıkmasını sağlar.

- Partileri, bölge veya ülke çapında tanınan nitelikli adaylarla seçime girmeye sevk eder.

- Parti disiplinini gevşeterek Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin daha verimli işlemesini sağlar.

- Her zaman tartışma konusu olan seçim barajına ihtiyaç bırakmayarak Meclisin temsil gücünü artırır.

- Ülke genelinde belli bir oy oranına sahip olduğu halde bölgesel çoğunluğa sahip olmayan partiler adil şekilde temsil edilirler.

- Bir parti bir bölgeden en fazla bir milletvekili çıkarabilirken, başa baş giden bölgelerde aynı bölgeden iki farklı parti birer milletvekili çıkarabilir.

- Büyük partilerde birleşmek teşvik edilirken, küçük partilerin ve yeni oluşumların önü kapatılmaz.

- Seçimlerde vatandaşın oyu boşa gitmez, milletvekili adaylarının da gayreti sonuçsuz kalmaz.

- Seçimlere katılma oranı ve adaylar arasındaki rekabet artar. Adaylar hem kendi bölgelerinde hem de ülke genelinde bir rekabete girmiş olurlar.

- Vatandaş, desteklediği adayın bölgeden seçilemese bile ülke kotasından seçilebileceğini, o da olmazsa verdiği oyun partisine gideceğini bilmenin rahatlığı içerisinde seçime katılır. Adaylar da seçim dönemlerinde bu bilinçle gayret gösterirler.

- Diğer karma sistemlerde olduğu gibi çift sandıkla ülke-bölge vekili ayrımına veya tek sandıkla vatandaşı iki hedef gözetmeye sevk etmez.

- Bir partinin çıkarabileceği en yüksek milletvekili sayısı, meclisteki toplam sandalye sayısının (600) üçte ikisiyle (400) sınırlandırıldığı için, bir partinin tek başına mecliste anayasayı değiştirebilecek çoğunluğa erişmesi önlenmiş olur. Ülkemizde geçmiş dönemlerde bir partinin %48 oyla sandalyelerin %70'ini aldığı vakidir.

 Bugün İbrahim Gökhan imzanı bekliyor!

İbrahim Gökhan YANIKLAR bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milli Bakiyeli Dar Bölge Seçim Sistemi'ne Geçilsin». İbrahim Gökhan ve imza atan diğer 37 kişiye katıl.