Kampanya Kapatıldı

DENETİMLİ SERBESTLİKTE, EŞİTLİK İLKESİ UYGULANSIN... (TERÖR VE PEDOFİLİ HARİÇ)

Bu kampanya 244 destekçiye ulaştı


-MAHKUM VE MAHKUM YAKINLARI 5 YILLIK İNDİRİMLİ BİR YASA ve ŞARTLI TAHLİYE İSTEMEKTELER(TERÖR PEDOFİLİHARİÇ) BU SESE KULAK VERİLMELİDİR.

Anayasamız'da "

          Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

           Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

           Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar"

ifadeleri yer almaktadır. Bundan dolayıdır ki 2016 yılının Ağustos ayında "cezaevlerinin doluluk oranını aşması nedeniyle" çıkarılan 671 sayılı KHK bu duruma tamamen zıttır. Eşitsiz bir yasadır. Vicdanları yaralamıştır. Bizler de bu durumun giderilmesi için imza kampanyası başlatmayı düşündük. Lütfen eşitlik için bir imza da siz atın. Not: Salıverilme işlemi sonucunda tehlike arz edenler ayıklansın. Devletimiz bunu yapmaya muktedirdir. Sonuç olarak 671 sayılı KHK EŞİTLİK ilkesi kapsamında yeniden düzenlenmesini(terör pedofili hariç) ve daha sonradan çıkarılacak kanun ya da KHK'ların eşitlik ilkesi kapsamında çıkarılmasını talep ediyoruz.

 Bugün Mehmet imzanı bekliyor!

Mehmet Demirel bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Milletvekili, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi». Mehmet ve imza atan diğer 243 kişiye katıl.