Het CegeSoma dreigt te verdwijnen! Le CegeSoma menacé de disparition!

Ons verleden en zijn geschiedenis is iets wat we moeten koesteren en bewaren.
CegeSoma levert prachtwerk.

jos Winckelmans, Bornem, Belgium
7 years ago
Shared on Facebook
Tweet