Mesut Adabağlı Hocamızın Zorunlu Tayin Kararının İptali İçin Destek Olalım

Mesut Adabağlı Hocamızın Zorunlu Tayin Kararının İptali İçin Destek Olalım

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Vedat demiröz (AK PARTİ Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) ve tarafına Yusuf Mutlu bu kampanyayı başlattı

Bitlis ili Tatvan ilçesi Saadet Cami-i İmam Hatibi olarak görev yapan Mesut Adabağlı (Dağdağan) Hocamızın Gümüşhane ili Kelkit ilçesine zorunlu tayinine (sürgün) kararı verilmiştir. Hanımının vefat günlerinde ve yetimlerinin gözyaşları kurumamışken alınan bu karar maşeri vicdanda yara açmıştır.. Kendisinin dışında onlarca görevlinin de zorunlu tayini varken [doğru karar] verip onların durdurulup sadece Mesut Hocamızın gönderilmesi çok manidardır.. Hocamız Bitlis il ve ilçelerin de (1997 den beri) 20 yıla aşkın bir süredir gece gündüz demeden fisebilillah Allah Rızası için topluma/ halka/ vatana faydalı olmak için elinden gelen bütün çabayı ve gayreti sarf etmiştir.

Faaliyet ve hizmetleri arasında hafızlık’ta dâhil olmak üzere bugüne kadar birkaç bin bölge evladı talebeye hizmet vermiş biri olarak halen dahi devam eden yatılı/gündüzlü , erkek/kız talebelerinin var olduğunu (yüz sekiz yatılı ve dokuzyüz yetmiş gündüzlü)
tayinen gitmiş olmasından dolayı var olan talebe ve hizmetlerin zarar görmesinin kuvvetle muhtemel olduğundan.. Bölgesinde ki bu çocuklar ve gençlerin dağılması durumun da bu durumun manevi mesuliyetine binaen..

HOCAMIZ Bölgesinde yıllardır yıkıcı faaliyetlere karşı... Vatanın ve vatandaşın bölünmez bütünlüğüne.. Her kul ve vatandaşın hakkına riayete.. Vatandaşlık ve din kardeşliği birlikteliğine… Her türlü hayati risklere rağmen gönüllü hizmet etmiştir. Mahallinde toplum ve devlet nezdinde kanaat önderi olarak yapıcı ve birleştirici rol almış bir din gönüllüsü olan Mesut Adabağlı hocamızı Bitlis ili Tatvan ilçesin de ki görev yeri olan SAADET CAMİSİNE tekraren geri gelmesini ve alınan tayin kararının iptalini istiyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.