Kampanya Kapatıldı

mesleki yeterlilik kurumlarında sadece teknik öğretmen istihdamı yapılmalıdır.

Bu kampanya 570 destekçiye ulaştı


Günümüzde mesleki yeterlilk belgesıne sahıp olmayan çalışanların çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışma yapması kanunen yasaktır .Bunun sebebi her meslek dalında çalışanların  ,mesleği ile ilgili uygulama bilgisi, mesleği ile ilgili teori bilgisi   kazanımlarını sağlayarak meslek hayatında gerek iş sağlığı ve güvenliği gerek mesleki anlamda işini iyi  ve güvenli bir şekilde yapmasını sağlamaktır.

Mesleki yeterlilik belgelerini alınması aşamasında 

a) Çalışan personele ilk olarak mesleği ile ilgili  bilgilerin verilmesi 

b) Çalışan personelin istihdam ettiği sektör ile ilgili uygulama derslerine katılarak birebir yada grup halinde mesleği ile ilgili uygulamalar yapması ve yapılan uygulamaların denetlenerek  yeterli olup olmadığının değerlendirmesinin yapılması 

c) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlere katılması .mesleği ile ilgili tehlike ve riskler hakkında   bilgilendirilmesi  

d)çalışanın katılmış olduğu bütün faaliyetler için yazılı bir sınava girerek  başarılı olup olmadığı değerlendirilmesi

Örneğin : İnşaat sektöründe kalıpçı olarak  çalışan bir personelin mesleki yeterlilik belge alma aşamaları şu şekilde olacaktır.

1)kalıpçı olarak çalışan personele kalıpçılık mesleği ile ilgili görsel yada sözlü olarak bilgilerin aktarılması.kalıp çeşitleri , kalıp hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar , kalıp işlemlerinde yapılan hatalar , v.b gibi 

2)atölye yada çalışma alanında kalıpçılık ile ilglili uygulama çalışmaları yapması. .inşaat sektöründe çalışan bir kalıpçının çalışma alanında yeterli ve verimli çalışması için birebir yada grup halınde kalıp uygulamaları yapması .kalıbı hazırlama, kalıp montajı kalıp sökümü vb 

3) iş güvenliği uzmanı tarafından verilen iş güvenliği eğitimlerine katılması .kalıpçılık sektöründe karşılaşılan tehlike ve riskler hakkında bilgi edinilmesi .kişisel koruyucu donanımlarının kullanımı ve önemi vb )

4)çalışanın katılmış olduğu ve  aldığı eğitimler ile ilgili yazılı sınava girmesi .

yukarıda mesleki yeterlilik belgesi alım aşamaları değinilmiştir .

Bu kapsamda mesleki yeterlilik belge alınması sürecinde değerlendirme ve izleme işlemlelerinde çalışacak personelin 

1)ilk olarak pedagojik formasyona sahip olması  gereklidir.Bunun sebebi öğrenme faaliyetleri , öğrenme aşamaları , ölçme değerlendirme ,yazılı sınav hazırlama ,öğrenme psikolojisi ,gelişim ve öğrenme noktalarına göz önüne alarak ,değerlendirici bütün bir süreci almış olduğu formasyon bilgisi ile pekiştirerek verimlilği en üst noktaya çıkaracağından etkili öğrenme ortamı ortaya çıkacaktır.bir inşaat mühendisinin yada bir inşaat teknikerinin formasyon derslerını almadığı kanunlarımız da ve transkriplerinde gözükmektedir .

2) Değerlendrici sıfatıyla meslekı yeterlilk dersleri veren kişinin uygulamalı dersler görmesi.ve pratiğinin olması gerekmektedir. .örneğin duvar teknikleri dersini görmüş bir teknik öğretmen duvar örme işlemleri ,duvar örme işlemlerinde kullanılan alet ve ekıpmanı, duvar örme çeşitlerini,  harç hazırlama ,şakül ile düzgünlüğünü kontrol etme ,mala kullanımı ,tek sıra  , çift sıra duvar örme işlemlerini üniversitede ders olarak uygulama ve teorik bilgileri alarak başarılı olmuş ve duvar tekniklerinde ders verme uygulamalar yapma gibi işlemleri çok rahat bir şekilde öğrencilerine öğretme , gösterme faaliyetlerine yürütecek bilgi ve tecrubeye haiz olmuştur. .ayrıca bir yapı öğretmeninin almış olduğu atölye ve uygulama dersleri ahşap temel işlemleri ,duvar teknikleri ,kağir kaplama ve sıva teknikleri ,ahşap kaplama ve doğrama teknikleri ,kalıp ve çatı teknikleri ,betonarme teknikleri . sayılmış olan bu dersler atölyede ve çalışma alanlarında yapılmış olup birebir uygulamalar yapılarak ölçme ve değerlemdirme faaliyetleri sonunda başarılı olanlar yapı teknik öğretmeni ünvanı almaya hak kazanmışlardır .

inşaat mühendisinin yada inşaat teknikerinin uygulama ve atölye derslerine katılarak inşaat çalışma alanlarına yönelik uygulama derslerini almadığı (beton deneyleri  ve zemin mekaniği ) dersleri dışında aşikardır .Saymış olduğum atölye derslerini müfredatında uygulama yaparak  gören sadece yapı öğretmenidir.

İnşaat  sektöründe çalışma alanlarına yönelik öğrenme öğretme faaliyetleri amacı ile ilgili açılmış olan yapı öğretmenlği bölümü mezunu bir kişinin mezun olduktan sonra gerek uygulama dersleri olsun gerek teori bilgisi olsun gerek ölçme değerlendırme faaliyetleri açısından bilgi birikimi  mesleki yeterlilik belge verme sürecinde kilit bir noktadadır .

Maalesef günümüzde mesleki yeterlilik belgesi verme  yetkisi (değerlendirici ) olma şartı mesleki yeterlilik kurumu tarafından çıkartılan ulusal yeterlılik konularında bir inşaat mühendisininde ,bir inşaat teknikerinin de değerlendırıcı olma yolunu açmaktadır .bu kararı veren kurum ve komiteler neye göre bu kararı verdiklerini açıklamalıdırlar .

olayın en üzüntü verici kısmı ise bir teknik öğretmenden değerlendırıcı olarak çalısma yapabılmesı için  ulusal meslek standardına göre belirli bir yıl çalışma tecrubesi istenilmesidir.bu noktada inşaat mühendısının ve inşaat teknikerinindende mesleki yeterlilik çalışmalarında değerlendırıcı olması için  aynı tecrubeyı sart koşulmasıdır.teknik öğretmenlerin öğrenim hayatı boyunca almış olduğu uygulama atölye  ,formasyon dersleri göz ardı edilerek ,inşaat mühendisi ve teknikeri ile aynı kefeye konulması bu şartı getıren kurum ve kuruluşların büyük bir ihmalidir.tekrar söylemek gerekirse mesleki eğitimleri verebilecek sınavları yapabılecek öğrenme faliyetlerini takip edebilecek ve bu süreçte her daim etkili olabilecek meslek grubu varsa bu iş için öğrenim görmüş ve bu amaçla öğrenim hayatını tamamlamış teknik öğretmenlerdir.

ulusal meslek standartlarında geçen değerlendırıcı  krıteri  sadece teknik öğretmen ünvanı almış kişiler tarafından yapılması sağlanmalıdır,ve saten  teknik öğretmen ünvanı alan kişinin öğrenim hayatı boyunca uygulama ve atölye derslerinde meslek hayatında yapılan uygulama çalışmalarını öğrenmek ve öğretmek olduğundan  ve ilgili derslerden ve atölye uygulamarında başarılı olmuş bir teknik öğretmeninde öğrenim hayatını tamamlayıp teknik öğretmen ünvanına sahip olmasıyla beraber   teknik öğretmenlerdende tecrube şartı aranmaması sağlanmalıdır.

 Bugün görkem imzanı bekliyor!

görkem ökbay bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «mesleki yeterlilik kurumlarında sadece teknik öğretmen istihdamı yapılmalıdır». görkem ve imza atan diğer 569 kişiye katıl.