INTERINOS AFECTADOS POR MARZÀ

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!


INTERINOS AFECTADOS POR MARZÀ

Los interinos que el curso pasado no pudimos trabajar porque no teníamos la capacitación en valenciano, después de hacer un gran esfuerzo y conseguirla, corremos el riesgo de quedarnos sin trabajo de nuevo.

El curso pasado 2017-2018 no pude trabajar al entrar en vigor la LLei d’ús de Valencià, no me pareció correcta la forma de aplicación, pero no deja de ser cierto que es una ley del 83. Durante este curso escolar he participado en distintos cursos (Conselleria (Cefire), Centro Carles Salvador y Universidad Europea) para obtener la Capacitació en Valencià, cosa que al final, ¡he conseguido!

Mi gozo ha durado poco. Acabo de saber de la Resolución de 25 de Junio de 2018 de la Dirección General de Centros y Personal Docente, por la cual se regula el procedimiento de adjudicación de destinos, para el próximo curso escolar, en Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Formación Profesional,… ¡Cuando la he leído, no he podido salir se mi asombro!

Vicent Marzà, no contento con dejarnos un año sin empleo y sueldo, quiere repetir este curso la operación, con el agravante que ya no tenemos el subsidio de desempleo. Con la excusa de mejorar la situación de los interinos (¿de qué interinos?), la calidad educativa, dar continuidad docente para los alumnos, … permite que los interinos que el curso pasado cubrían una vacante y que este curso siga sin cubrir, podrán repetir centro. La traducción de esta resolución es que todos los interinos que estábamos por delante en la bolsa, elegiremos después y probablemente nos quedemos sin vacantes. Docentes que llevamos años en la educación, con demostrada experiencia, que sabemos adaptarnos a todo porque casi prácticamente cada año cambiábamos de centro, vamos a quedarnos sin trabajo o trabajando en sustituciones temporales de aquí para allá. 

 

Para finalizar, pido una reflexión entorno a este tema y vuestra ayuda para que la adjudicación sea justa para todos. Gracias.

 

INTERÍNS D’EDUCACIÓ AFECTATS PER MARZÀ

El passat curs 2017-2018 no vaig poder treballar per l’entrada en vigor de la Llei d' ús del valencià. No sembla correcte com s’ha aplicat la llei, però és una llei de 1983. Durant aquest curs he participat en diversos cursos (Cefire, Centre Carles Salvador i Universitat Europea) per a obtenir la capacitació de valencià, i finalment la he aconseguit.

 

Tanmateix la meua alegria ha durat poc temps. Ahir vaig conèixer la resolució de 25 de juny 2018 de la Direcció General de centres i personal docent, que regula el procediment per a l’adjudicació de destinacions del curs vinent, a l'escola secundària, Escola Oficial d'Idiomes, Formació Professional, etc. Quan la vaig  llegir, no  m’ho podia creure.

 

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, no content en deixar-nos un any sense feina i, en conseqüència, sense salari, vol tornar-hi aquest curs, amb l’agreujant que ja no tenim dret a la prestació d’atur. A guisa de millorar la situació dels interins (de quins exactament?), la qualitat de l'educació, la continuïtat educativa per als alumnes, etc. proposa que el personal interí que durant el curs passat (2017-2018) cobria una vacant, que el proper curs siga encara vacant, puga continuar en el centre. La traducció d'aquesta resolució és que els interins que eren abans a la borsa, però que enguany no hem pogut treballar perquè no teníem la capacitació encara, no podrem escollir les vacants perquè segurament seran represes per els actuals professors que cobrian fins ara la plaça però que estan per darrere nostre a la borsa. La conseqüència de tot això serà que molt probablement ens quedarem sense vacants.

 

El col·lectiu afectat es compon de professors que fa molts anys que som al món professional de l’educació, amb molta experiència,que tenim càrregues familiars i econòmiques, que hem sabut adaptar-nos a tot perquè  pràcticament cada curs hem canviat de centre. Si el curs vinent no es modifica el mètode d’adjudicació ens quedarem sense feina o, en el millor dels casos, treballarem en substitucions temporals d'açí fins allà.

 

Per concloure, demano simplement una reflexió en torn a aquesta situació i la vostra ajuda per a modificar aquest resolució, de manera que siga més justa per a tothom.


¿Quieres compartir esta petición?