Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gönül bağını MERSİN'de somutlaştıralım!

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki gönül bağını MERSİN'de somutlaştıralım!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ve tarafına UTKU Toplumsal Dayanışma ve Eğitim Derneği bu kampanyayı başlattı

Yalnızca Azerbaycan için değil; Türkiye ve tüm Türk dünyası için bir kanayan yara durumunda olan Karabağ'ın işgalinin sona erdirilmesi için geçtiğimiz yıl Türkiye’nin de tam desteğini alan Azerbaycan, Ermenistan ile savaşmış ve Azerbaycan ordusu deyim yerindeyse bize bir kahramanlık destanı yaşatmıştır. Bu süreçte Azerbaycan ile Türkiye arasındaki gönül bağının dışavurumu yaşamın her alanında kendini göstermiş, yalnızca devlet yöneticileri düzeyinde değil iki kardeş toplum nezdinde de daha önce hiç görülmedik boyutlara ulaşmıştır.

Azerbaycan’la olan ezeli ve ebedi birliğimizin ve gönül bağımızın Mersin’de somutlaştırılması adına Mersin’deki tüm yerel yönetimlere bir çağrıda bulunuyoruz;
Kentimizdeki bir mahallenin, bir caddenin ya da bir bulvarın adına “Azerbaycan” adının ya da Azerbaycan’ı belirten, temsil eden bir adın verilmesini Mersin’deki tüm yerel yönetimlerden özellikle rica ediyoruz. Ve bu dileğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

UTKU
Toplumsal Dayanışma
ve Eğitim Derneği

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.