Entèdi Sweet Micky nan Kanaval Pòtoprens

0 have signed. Let’s get to 500!


Tanpri siyen petisyon sa a pou otorite nan Meri Pòtoprens yo entèdi Sweet Micky patisipe nan kanaval Pòtoprens menm jan sa deja fèt Gonayiv ak Jakmèl. Nou se kapital peyi a, ann trase bon egzanp. Kanaval se yon aktivite ki pral pase pandan 3 jou sou tout medya Ayiti. Gen anpil granmoun ak timoun ki pral tande pawòl kap repete. Yo pa oblije ap tande vye betiz mouche Mateli ki pa ka kontwole sa lap di. Misye malad nan tèt, li di li pa ka anpeche tèt li di betiz. Ann pa ba l chans fè sa, siyen petisyon an. Ann pa ba Mateli chans pou lap denigre fanm ak laprès plis toujou. Siyen petisyon an. Trump deja di Ayiti se yon latrin. Ann pa bay Sweet Micky okazyon derespekte n plis toujou. Siyen petisyon an kounye a.          Today: Jonel is counting on you

Jonel d'Haiti needs your help with “Meri Pòtoprens: Entèdi Sweet Micky nan Kanaval Pòtoprens”. Join Jonel and 300 supporters today.