BUBARKAN FPI RADIKAL

0 telah menandatangani. Mari kita ke 100.


FPI sudah sangat meresahkan dan menjadi ancaman bagi NKRI