Memura Sakal Serbest Olsun

Memura Sakal Serbest Olsun

Başlama tarihi:
2 Eylül 2020
İmzalar: 12Sonraki Hedef: 25
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1303 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerince, erkek memurların günlük sakal tıraşı olmaları zorunlu tutulmuştur. Ancak gerek günlük sakal tıraşı olmanın çoğu insanda sebep olduğu tahriş ve cilt rahatsızlıkları, gerekse içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın sosyal yaşam koşulları ve alışkanlıkları çerçevesinde söz konusu uygulamanın erkek memurlar açısından sorunlar oluşturduğunu düşünüyorum.
Özellikle 2016 yılı sonrasında başta Memur-Sen olmak üzere sendika ve STK'lar tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapılarak kamuda sakal serbestisinin tanınmasını istiyorum.

Hemen destekle
İmzalar: 12Sonraki Hedef: 25
Hemen destekle