Memura Sakal Serbest Olsun

Memura Sakal Serbest Olsun

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Turkiye Buyuk Millet Meclisi ve tarafına Mustafa Namık Dikici bu kampanyayı başlattı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1303 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerince, erkek memurların günlük sakal tıraşı olmaları zorunlu tutulmuştur. Ancak gerek günlük sakal tıraşı olmanın çoğu insanda sebep olduğu tahriş ve cilt rahatsızlıkları, gerekse içerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılın sosyal yaşam koşulları ve alışkanlıkları çerçevesinde söz konusu uygulamanın erkek memurlar açısından sorunlar oluşturduğunu düşünüyorum.
Özellikle 2016 yılı sonrasında başta Memur-Sen olmak üzere sendika ve STK'lar tarafından gündeme getirilen konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapılarak kamuda sakal serbestisinin tanınmasını istiyorum.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.