Meme Kanseri için CDK 4/6 İnhibitörleri Palbociblib-Ribociclib-Abemasiklib SGK Karşılasın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 75.000.


   Meme Kanser Tedavisinde Endokrin(hormon) tedavileri:

Meme kanserinin hormon pozitif alt grubunda kemoterapi tedavisinden daha az yan etkiye ve toksisiteye sahip endokrin tedaviler uzun yıllardır kullanılmakta. Hormon tedavilerine eklenen hedeflenmiş moleküller ile daha uzun süre hastalık kontrol altına alına bilmekte.

Hormon tedavisine eklenen hedeflenmiş moleküller hormon reseptörünün daha kuvvetli bir şekilde bloke olmasını ve kanser hücresinin çoğalmasını engelliye bilmektedir. Bu moleküllerden özellikle siklin ilişkili kinaz [cyclin-dependent kinase] (CDK) 4/6 inhibitörleri hormon tedavileri ile birlikte hormon pozitif meme kanser tedavisinin birinci sıra tedavisinde sıklıkla kullanılır. Bu grup içinde 3 farklı ilaç bulunmaktadır:

1. Palbociclib (Ibrance)
2. Ribociclib (Kisqali)
3. Abemaciclib (Verzenio)

Bu ilaçlar hormon tedavilerine eklendiğinde meme kanserinin büyümesini engellemektedir.

Bu ilaçlardan Palbociclib şubat 2016 tarihinde, Ribociclib Mart 2017 tarihinde ve son olarak Abemaciclib eylül 2017 tarihinde Amerikan ilaç dairesi onam kuruluşu olan FDA tarafından ilgili moleküllerin Faz III çalışmalarındaki anlamlı sonuçları nedeni ile hormon tedavileri ile kombine kullanımında onaylandı.

İlgili ilaçların şuan Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat onayı bulunmamakta ve dolayısı ile SGK tarafından geri ödeme kapsamında değiller.