Mellora da aplicación PROENS

Mellora da aplicación PROENS

Creada
7 de septiembre de 2022
Firmas: 58Próximo objetivo: 100
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Despois de participar no curso de formación da aplicación, onde se tivo a oportunidade de coñecer o seu funcionamento na práctica, observáronse unha serie de aspectos que se contradicen co que a normativa e as tendencias actuais da didáctica aconsellan. O deseño actual da aplicación forza ó profesorado a inclumplir algunhas cuestións:

  1. Onde di “unidades didácticas”, poñer “unidades didácticas/situacións de aprendizaxe”.
  2. O campo “peso” non debe ser obrigatorio nas pantallas Relación de Unidades didácticas (3.1) e Avaliación de UD (3.3)
  3. Engadir pantalla “Relación de instrumentos de avaliación” en sustición da pantalla 3.3
  4. Na páxina de Avaliación de UD (3.3), onde di “peso do instrumento” debería dicir, en todo caso, “peso do criterio”
  5. Mellorar a pantalla 4.2, que non se entende ben
  6. Retirar o peso dos instrumentos do apartado 5.2
  7. Retirar as pendentes para educación primaria no apartado 5.3
  8. Introducir a posibilidade de importar datos
  9. Introducir opcións para a globalización/interdisciplinariedade
  10. Ampliar os campos de texto

Todos os detalles atópanse neste documento.

Apoyar ahora
Firmas: 58Próximo objetivo: 100
Apoyar ahora