מדוע ביטוח לאומי שוכח את חנוכה?

מדוע ביטוח לאומי שוכח את חנוכה?

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Jean Vercors started this petition to meirs@nioi.gov.il and

מדוע ביטוח לאומי שוכח את חנוכה?

ביטוח לאומי

לידיעת המנהל הכללי מאיר שפיגלר

לא ידעתי שביטוח לאומי מקדם חגים פגאניים, זה מה שראיתי הבוקר באתר ובדף הפייסבוק באתר ביטוח לאומי.

ישראל היא מדינה יהודית, ובית לאומי הוא שירות ציבורי שעיקרו חייב לשרת את רובו ולהודות לאל הוא יהודי, לא נוצרי, ערבי או אתאיסט.

כמו אלפי יהודים ישראלים, הייתי המום לראות את המודעה שלך

בעוד כמה ימים אנו חוגגים את חנוכה, ניצחונם הצבאי והרוחני של המכבים ומסמל את התנגדות היהדות להתבוללות יוונית.

מי מנהל את לאומי bitouach הוותיקן או את האוונגליסטים או את שניהם?

תודה שהסברת למה אתה מעדיף לכתוב חג מולד במקום חנוכה לקוראיך שהם רוב היהודים

תודה מראש

בכנות

------------------------

 

Pourquoi le Bitouach Leumi Oublie Hanuka ?

Bitouach Leumi

A l’attenion du Directeur General Meir Spiegler

Je ne savais pas que Le Bitouach Leumi faisait la promotion des fêtes païennes, c’est ce que je viens de voir ce matin sur le site et la page Facebook sur Bitouach Leumi.

Israel est un pays Juif et le Bitouach Leumi est un service public qui doit en priorité servir sa majorité et Dieu merci est-elle Juive, pas Chrétienne, Arabe ou athée.

Comme des milliers de Juifs Israéliens, j’ai été choque de voir votre annonce

Dans quelques jours, Nous célébrons Hanuka, la victoire militaire et Spirituelle des Maccabées et symbolise la résistance du judaïsme à l'assimilation Grecque.

Qui dirige le bitouach leumi le Vatican ou les évangélistes ou les deux?

Merci de nous expliquer pourquoi vous avez préférez écrire les fêtes de Noel au lieu de Hanouka à vos lecteurs qui sont la majorité Juive

Merci d’avance

Sincèrement

----------------------------------------------------------------

Why Bitouach Leumi Forgets Hanuka?

Bitouach Leumi

At the attention of General Manager Meir Spiegler

I did not know that Bitouach Leumi was promoting pagan holidays, this is what I just saw this morning on the site and the Facebook page on Bitouach Leumi.

Israel is a Jewish country and the Bitouach Leumi is a public service that must primarily serve its majority and thank God is Jewish, not Christian, Arab or atheist.

Like thousands of Israeli Jews, I was shocked to see your ad

In a few days, We celebrate Hanuka, the military and spiritual victory of the Maccabees and symbolizes Judaism's resistance to Greek assimilation.

Who runs the bitouach leumi the Vatican or the evangelists or both?

Thank you for explaining why you prefer to write Christmas instead of Hanukah to your readers who are Jewish majority

Thank you in advance

Sincerely

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!