Mehrdad moet blijven! / Mehrdad has to stay!

0 have signed. Let’s get to 7,500!

Anno Waterlander
Anno Waterlander signed this petition

Scroll down for English translation 

Rond september 2017 hebben Femke & ik ons opgegeven voor het ISK buddy programma. Dit houdt in dat wij een vluchteling een keer in de week met ons mee op school zouden nemen, zodat ze meer van de Nederlandse cultuur en de taal konden leren. 

Wij kregen toen Mehrdad aangewezen, een vluchteling uit Afghanistan. Hij was toen iets meer dan drie jaar in Nederland. We hadden meteen een goede connectie met hem. We leerde dat hij op hoog niveau UFC speelde, maar dat hij nu voetbal speelt. We leerde waar hij vandaan komt en ook dat hij door de vreselijke Taliban Afghanistan heeft moeten verlaten. 

De maanden gingen voorbij en Mehrdad kreeg het heel leuk in de klas. Hij was gewoon een onderdeel van onze klas geworden, niet een jongen die er gewoon naast zat. Uiteindelijk kregen we te horen dat hij weg ging uit Zutphen omdat hij verplaats moest worden naar een ander AZC in Nederland. Maar uiteindelijk bleef hij toch in Zutphen, alleen ging hij wel weg bij Isendoorn en onze klas. 

We zijn nu een aantal maanden verder en Femke en ik hebben deze week het ISK bezocht. Dit is de plek waar de vluchtelingen naar school gaan en goed Nederlands leren. Hier heb ik allemaal hele aardige mensen ontmoet. Er waren ook nog twee andere meisjes mee die ook een buddy hadden. We werden opgesplitst en gingen alle vier naar een andere klas. Ik zat toevallig in de oude klas van Mehrdad.

Alhoewel het een hele goede ervaring was bij het ISK hebben we ook nieuws te horen gekregen. Eerst dat hij naar de havo was ingestroomd. Femke en ik waren helemaal blij want we merkten ook op school al dat hij een slimme jongen was. Maar helaas hebben we ook te horen gekregen dat hij helaas weer terug naar Afghanistan moet. Wij willen dit stoppen!

Help ons en misschien kan Mehrdad blijven!

 Met vriendelijke groet,

Iris van der Vegt (en natuurlijk Femke Visser en de rest van 3tvr op het Isendoorn)

 

English translation:

Around September 2017, Femke & I signed up for the ISK buddy program. This means that we would take a refugee with us to school once a week so that they could learn more about Dutch culture and language. 

The boy we got to take to school with us was Mehrdad, a refugee originally from Afghanistan. At that time Mehrdad was in the Netherland for just over three years. We immediately had a good connection with him. We learned that he plays UFC at a high level, but that he now also plays soccer. We learned where he came from and also that he had to leave Afghanistan because of the terrible Taliban. 

The months passed and Mehrdad had lots of fun at school. He really felt like a member of our class, not a boy who just sat next to it. Eventually we were told that he was leaving Zutphen because he had to be moved to another refugee center in the Netherlands. But he eventually did end up staying here anyways, but he did leave our school and our class.

We are now a few months further and Femke and I visited the ISK this week. This is where the refugees go to school and learn Dutch. I met a lot of amazing people. There were two other girls from our school that also participated in the ISK buddy program. We were split up and all four went to a different classroom. I happened to be in the old class of Mehrdad.

Although it was a very good experience at the ISK, we also heard some good and bad news. First that he now goes to the HAVO (a type of high school in the Netherlands). Femke and I were completely happy because we also noticed at school that he was a smart boy. But unfortunately we have also been told that he has to go back to Afghanistan. We want to stop this!

Help us and maybe Mehrdad can stay!

Sincerely,

Iris van der Vegt (and of course Femke Visser and the rest of 3tvr at the Isendoorn College)