Apel svim medijima

Apel svim medijima

Создано
23 апреля 2020 г.
Направлено:
medijima
Подписей: 6 038Следующая цель: 7 500
Подписать

Почему эта петиция важна

U štampanom izdanju lista „Varijanta upravljanja-PROGNOZA” br. 4 (5) iz aprila 2002. godine na strani 3 u članku „Evroazija i virusi” objavljena je prognoza upravljanja Grigorija Grabovog sa informacijama o tome šta je potrebno preduzimati radi zaštite od mutacije virusa i spasavanja ljudi. Časopis „Varijanta upravljanja-PROGNOZA” registrovan je od strane Ministarstva za štampu, radio i TV distribuciju i masovne medije Ruske Federacije. Potvrda o registraciji PI br. 77-11028 od 31. oktobra 2001. godine. Časopis se može pronaći u bibliotekama, na sajtovima:

https://vuprognoz2002.wordpress.com

http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=11885&start=11880

U toj publikaciji sa upozoravajućom prognozom Grigorija Grabovog navodi se sledeće:

„... potrebno je izdvojiti Evroaziju. Zemlje tog kontinenta moraju, po mogućnosti, zaključiti dopunske sporazume o neširenju takvih problematičnih oblika masovnog uništenja... Za to postoji nekoliko razloga i jedan od njih je promena u koncentraciji ozonskog omotača, koja može dovesti do mutacije infekcije... mutirani virusi se ponovo vraćaju i onaj deo Kine iz kog je potekla infekcija zahvatiće nova, veoma složena infekcija. Zbog toga je neophodno pobrinuti se da se onemoguće čak i lokalni oblici bakterioloških ratova.

Isto tako, lokalni hemijski napadi mogu da uzrokuju promene na genetskom nivou, slabeći genofond stanovnika Evroazije u daljoj budućnosti.

...Ne smemo dozvoliti tako problematične mutacije običnih patogena. Rad na sprečavanju toga treba započeti već u maju. Do tada Kina već može uputiti Rusiji predlog o pokretanju pregovora na tu temu. Jasno je zašto Kina. ... Zato maksimalnu važnost dobija drugi aspekt — mirna situacija na oba kontinenta... U tome i jeste smisao toga što potpisani dopunski sporazumi koji bi važili na nivou kontinenta treba da se primenjuju po posebnom programu od maja i što bi najbolje bilo da aktivnost takvih inicijativa podrži Rusija. ...protiv tihe bakteriološke ekspanzije potrebno je koristiti ne samo vertikalne, već i međudržavne sisteme horizontalnih odnosa gde se saradnja ne odvija samo putem federalnih organa vlasti, već se kontakti odvijaju i između pojedinih regiona. Na primer, gubernator neke pogranične oblasti možda neće jednako efikasno zastupati interese Rusije u kontaktu sa pomenutim Kinezima, i tako dalje.”

Trenutni razvoj događaja vezanih za infekciju koronavirusa COVID-19 potvrdio je prognozu o neophodnosti zaštite država sveta od virusa otkrivenog u Kini. Konkretno, prognozu da „U tome i jeste smisao toga što potpisani dopunski sporazumi koji bi važili na nivou kontinenta treba da se primenjuju po posebnom programu od maja i što bi najbolje bilo da aktivnost takvih inicijativa podrži Rusija”, potvrđuje to što je Rusija predložila UN da se ujedine napori u borbi protiv širenja koronavirusa otkrivenog u Kini. Sada je pored zaustavljanja širenja virusa potrebno i blagovremeno zaštititi ljude od virusa, koje Grigorij Grabovoj u časopisu naziva drugim talasom veoma teške infekcije: „mutirani virusi koji se ponovo vraćaju”.

Takođe je u svetlu upozoravajuće prognoze neophodno blagovremeno zaštititi genofond. Za to je potrebno da informacije o toj prognozi kroz medije dopru do svih ljudi. To je potrebno kako bi svi, uljučujući i nadležna lica zadužena za potpuno sprečavanje širenja virusa i puno izlečenje od virusa i posledica izazvanih virusima, bili upoznati sa pravcem razvoja događaja u okviru kojih je potrebno pravovremeno formirati zaštitu.

Da su se u Evroaziji ranije primenile preventivne mere u vezi sa upozoravajućom prognozom Grigorija Grabovog iz dela  „... potrebno je izdvojiti Evroaziju. Zemlje tog kontinenta moraju, po mogućnosti, zaključiti dopunske sporazume o neširenju takvih problematičnih oblika masovnog uništenja... Za to postoji nekoliko razloga i jedan od njih je promena u koncentraciji ozonskog omotača, koja može dovesti do mutacije infekcije... mutirani virusi se ponovo vraćaju i onaj deo Kine iz kog je potekla infekcija zahvatiće nova, veoma složena infekcija.  Zato maksimalnu važnost dobija drugi aspekt — mirna situacija na oba kontinenta... U tome i jeste smisao toga što potpisani dopunski sporazumi koji bi važili na nivou kontinenta treba da se primenjuju po posebnom programu ...” da su potpisani dopunski međudržavni sporazumi o zaštiti od širenja problematičnih vidova virusa masovnog uništenja, da je svojevremeno uzeto u obzir to što se u prognozi navodi da je zaraza potekla iz Kine, tada bi se na vreme uvidelo da „maksimalnu važnost dobija drugi aspekt — mirna situacija na oba kontinenta... U tome i jeste smisao toga što potpisani dopunski sporazumi koji bi važili na nivou kontinenta treba da se primenjuju po posebnom programu ...”, tada bi kao prvo bilo moguće sprečiti pojavu zaraze u Kini, budući da je taj region poznat po upozoravajućoj prognozi još od 2002. godine, i na osnovu dodatnih međudržavnih sporazuma bila bi moguća momentalna primena mera u skladu sa tim sporazumima i sprečavanja širenje zaraze na druge zemlje i samim tim sprečavanje pojave žrtava virusa COVID-19, jer ne bi bilo izvora pandemije. Budući da strukture pomenute u prognozi Grigorija Grabovog nisu na vreme preduzele mere navedene u upozoravajućoj prognozi, time se potvrđuju dve tačke te prognoze. Na osnovu toga može se zaključiti da ignorisanje informacija iz prognoze može dovesti do realizacije sledeće etape iz prognoze. Do zaštitnih mera po narednim tačkama prognoze, to jest do preduzimanja mera blagovremene zaštite ljudi od sledećeg talasa virusa, koji Grigorij Grabovoj u časopisu pominje kao drugi talas veoma teške infekcije „mutiranim virusima koji se ponovo vraćaju”, do blagovremene zaštite genofonda od uticaja o kojima naučnici trenutno uopšte ne govore, već zasad jedino navode da se posledice virusa COVID-19 ne mogu ni približno predvideti, neophodno je da se u svim medijima objave upozoravajuće prognoze Grigorija Grabovog navedene u ovoj poruci.

Grigorij Grabovoj razvio je i nastavlja da razvija tehnologije namenjene sprečavanju pretnji koje su predmet njegove upozoravajuće prognoze. Međutim, kleveta usmerena protiv njega na internetu dovodi do toga da ljudi ne reaguju na njegove tačne upozoravajuće prognoze i ne koriste informacije iz tih prognoza u cilju spasenja. Potreban je zajednički rad ljudi na ostvarivanju zaštitnih mera u vezi sa prognozom, budući da se pretnje proistekle iz situacije sa pandemijom tiču svih. Širokim rasprostranjivanjem prognoza Grigorija Grabovog putem svih medija postiže se realno spasenje svih ljudi. Dokazi koji u potpunosti opovrgavaju klevetu i optužbe na račun Grigorija Grabovog navedeni su na sajtu http://lawyerheart898.wordpress.com/ uz zaključke odbrane advokata Vjačeslava Konjeva.

Na osnovu gorenavedenog, predlažem da se u vašim medijima objavi upozoravajuća prognoza Grigorija Grabovog iz ove poruke, dokazi o potvrđenosti prognoze u dve tačke, i na osnovu toga, poruka o neophodnosti pravovremenog rešavanja zadataka potrebnih za spasenje ljudi, u svetlu sledeće dve tačke upozoravajuće prognoze.

http://chng.it/9VcTtgGZKC 

Apel svim medijima: https://prognozggrabovoi.wordpress.com/2020/05/16/statistika-otpravki-obrashchenij-po-smi/

Подписать
Подписей: 6 038Следующая цель: 7 500
Подписать

Адресаты петиции

  • medijima