Bütün kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət

Bütün kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət

Создано
1 мая 2020 г.
Направлено:
Подписей: 47Следующая цель: 50
Подписать

Почему эта петиция важна

2002-ci ildə " Variant Upravleniya PROGNOZ " qəzetinin 2002-ci il aprel ayının 4 (5) №-də "Avrasiya və Viruslar" məqaləsinin 3-cü səhifəsində Qriqori Grabov tərəfindən virus mutasiyalarından qorunması və insanların xilas olması üçün nə edilməsi lazım olduğu barədə bir proqnoz dərc edilmişdir. "Variant Upravleniya PROGNOZ" qəzeti Rusiya Federasiyasının Mətbuat, teleradioyayım və kütləvi kommunikasiya vasitələri ilə işlər üzrə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınmışdır. 31 oktyabr 2001-ci il tarixli ПИ 77-11028 nömrəli qeydiyyat şəhadətnaməsi. Qəzeti kitabxanalarda, aşağıdakı saytlarda tapmaq mümkündür:

https://vuprognoz2002.wordpress.com ,

http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=11885&start=11880

Qriqori Qrabovoyun idaredici proqnozu haqqında bu məqalədə aşağıdakı məlumat qeyd olunmuşdur:

“...Avrasiyanı qeyd etmək lazımdır. Bu qitədə yerləşən ölkələr, mümkün qədər bu problemli kütləvi qırğın növlərinin yayılmaması ilə bağlı əlavə razılaşmalar əldə etməlidir .... Bir neçə səbəb var və onlardan biri də infeksiyanın mutasiyalarının meydana gəlməsinə səbəb ola biləcək ozon qatının konsentrasiyasında dəyişikliklərdir .... mutasiya yolu ilə dəyişilən viruslar geri dönüb Çin ərazisinin infeksiyanın yarandığı hissəsini tutacaq, bu ərazi yeni çox mürəkkəb bir infeksiya ilə əhatə olunacaq. Buna görə bakterioloji müharibələrin hətta yerli variantlarının qeyri-mümkün olmasına diqqət yetirilməlidir.

Analoji surətdə lokal kimyəvi qırğınlar gen səviyyəsində transformasiyalara məruz qala builər və bununla Avrasiya sakinlərinin genofondunun daha sonra zəiflənməsinə gətirib çıxara bilər.  

...Adi törədici virusların belə problemli mutasiyalarına yol verilməməlidir. Artıq may ayında bunun qabağı almaq üzrə işlərə başlanmalıdır. O vaxtadək Çin tərəfindən bu mövzuda belə danışıqların başlanmasına dair Rusiyaya təklif gələ bilər. Aydındır ki, niyə məhz Çin bu təklifin müəllifi olacaqdır. ... Bu səbəbdən digər bir aspekt, bütöv qitəlrədə sakit vəziyyət, maksimum əhəmiyyət kəsb edəcək... Qitədaxili əlavə sazişlərin imzalanmasının may ayından etibarən xüsusi bir proqram ilə  getməsinin vacibliyi, bu cür təşəbbüslərin Rusiya tərəfindən dəstəklənməsinin əhəmiyyəti bunundan izah olunur.  ... səssiz bakterioloji ekspansiyalara qarşı tək şaquli yox, üfüqi əlaqələrinin dövlətlararası sistemlərindən yararlanmaq lazımdır, bu zaman qarşılıqlı əlaqələr həm hakimiyyətinin federal orqanları tərəfindən irəliləyir, həm də regionlararası kontaktlar inkişaf etdirilir. Məsələn, sərhəd bölgəsinin qubernatoru Rusiya maraqlarını müdafiə etmək məqsədi ilə Çinlilərlə əlaqə qura bilər və s.”

COVİD-19 koronavirus infeksiyası ilə bağlı cari hadisələr üzrə dünya ölkələrini Çində aşkar edilən virusdan qorumaq ehtiyacı haqqında idarəedici proqnoz təsdiq edildi. "Qitədaxili əlavə sazişlərin imzalanmasının may ayından etibarən xüsusi bir proqram ilə  getməsinin vacibliyi, bu cür təşəbbüslərin Rusiya tərəfindən dəstəklənməsinin əhəmiyyəti bunundan izah olunması” proqnozu, Rusiyanın BMT-yə Çində aşkar olunan infeksiyanın yayılması ilə mübarizədə qüvvələri birləşdirməyi təklif etməsi ilə təsdiqlənir. Hal-hazırda, virusun yayılmasını dayandırmaqla yanaşı, insanları viruslardan vaxtında qorumaq lazımdır ki, bu da Qriqori Grabovın tərəfindən qəzetdə göstərilən çox mürəkkəb bir infeksiyanın ikinci dalğası idi: "mutasiya yolu ilə dəyişilmiş viruslar geri dönəcək"

Həmçinin xəbərdaredici proqnoza uyğun genofondu vaxtında qorumaq lazımdır. Buna görə kütləvi informasiya vasitələr ilə bu xəbərdaredici proqnoz haqqında məlumatı insanlara çatdırmaq lazımdır.  Çünki, hər insan, habelə virusların yayılmasının tam qarşısının alınması, viruslardan və onların törətdiyi fəsadlardan tam qurtulması üzrə məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslər hadisələrin hansı ssenari ilə inkişaf etməsi ilə bağlı vaxtında müdafiə olunmasını bilsinlər.     

Əgər əvvəllər Qriqori Grabovoyunun bu xəbərdaredici proqnozuna uyğun olaraq “... Avrasiyanı qeyd etmək lazımdır. Bu qitədə yerləşən ölkələr, mümkün qədər bu problemli kütləvi qırğın növlərinin yayılmaması ilə bağlı əlavə razılaşmalar əldə etməlidir .... Bir neçə səbəb var və onlardan biri də infeksiyanın mutasiyalarının meydana gəlməsinə səbəb ola biləcək ozon qatının konsentrasiyasında dəyişikliklərdir .... mutasiya yolu ilə dəyişilən viruslar geri dönüb Çin ərazisinin infeksiyanın yarandığı hissəsini tutacaq, bu ərazi yeni çox mürəkkəb bir infeksiya ilə əhatə olunacaq. Bu səbəbdən digər bir aspekt, bütöv qitəlrədə sakit vəziyyət, maksimum əhəmiyyət kəsb edəcək... Bu, qitələrarası əlavə sazişlərin imzalanmasının xüsusi bir proqrama uyğun getməsinin səbəbidir .. ". qabaqlayıcı tədbirlər Avrasiyada ediləcək, viruslar ilə bağlı problemli tip kütləvi qırğınlardan qorunma mövzusunda ölkələr arasında əlavə müqavilələr bağlanar, proqnozun vaxtında alınacağı, proqnozda göstərilir ki, yoluxmanın Çində başlandığını göstərir, bu da vaxtında nəzərə alınacaq; Bu səbəbdən digər bir aspekt, bütöv qitəlrədə sakit vəziyyət, maksimum əhəmiyyət kəsb edəcək... Bu, qitələrarası əlavə sazişlərin imzalanmasının xüsusi bir proqrama uyğun getməsinin səbəbidir .. ", onda əvvəlcə Çində infeksiyanın qarşısını almaq olardı, çünki xəbərdarlıq proqnoza görə bölgə 2002-ci ildən bəri bilinirdi, ölkələr arasında imzalanan əlavə razılaşmalara uyğun olaraq hazırlanmış tədbirləri dərhal görmək və digər ölkələrdə infeksiyanın qarşısını almaq olardı, və bununla belə COVID-19 qurbanlarının olmasına yol verməmək, pandemiya mənbəyi olmayacaqdır. Qriqori Grabovoyun xəbərdaredici proqnozuna görə, proqnozda bildirilən strukturlar tərəfindən təxirəsalınmaz tədbir görülməməsi səbəbindən proqnozda göstərilən tədbirlərin, proqnozun iki bəndinin təsdiqlənməsi artıq qeydə alınmışdır. Bu, proqnoz məlumatlarının nəzərə alınmadığı təqdirdə aşağıdakı proqnoz məlumatlarının tətbiq olunmağa başlayacağını iddia etməyə əsas verir. Aşağıdakı proqnoz bəndləri üzrə qoruyucu tədbirlər üçün, yəni Qriqori Grabov tərəfindən qəzetdə göstərilən çoxsaylı mürəkkəb bir infeksiyanın ikinci bir dalğası kimi "qarşılıqlı olaraq dəyişdirilmiş viruslar yenidən qayıdacaq” şəklində insanların vaxtında qorunması baxımından proqnoz tədbirlərinin görülməsi,  indiyə qədər alimlərin praktiki olaraq sual yaratmadığı təsir barədə genofondu vaxtında qorunması üçün, hələlik yalnız aşağıdakılar haqqında xəbər verilir: COVID-19-in uzunmüddətli nəticələrini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil, bütün mediada bu müraciətdə əks olunmuş Qriqori Qrabovoyun xəbərdaredici proqnozunu yayımlamaq lazımdır.

Qriqori Qrabovoy, xəbərdaredici proqnozunda bildirilən təhdidlərin qarşısını almaq üçün texnologiyaları hazırladı və inkişaf etdirməyə davam edir. Lakin İnternetdə mövcud olan Qriqori Grabovoya qarşı böhtan, insanların onun dəqiq xəbərdaredici proqnozlarına cavab verməmələrinə, bu proqnozlardakı məlumatlardan xilas üçün istifadə etməmələrinə səbəb olur. Proqnoza uyğun olaraq qoruyucu tədbirlərin görülməsi üçün insanların birgə hərəkətlərinə ehtiyacımız var, çünki pandemik vəziyyətdən gələn təhdidlər hər kəsi narahat edir. Qriqori Qrabovoyun proqnozlarının bütün kütləvi informasiya vasitələrində geniş şəkildə işıqlandırılması bütün insanların həqiqi qurtuluşunu həyata keçirir. Böhtanın qarşısını alan sübtlar, Qriqori Qrabovoyun ittihamlarına cavab olan, vəkil Konev Vyaçeslavın müdafiə mövqesindən çıxışları http://drugg.ru/ http://lawyerheart898.wordpress.com/   saytında verilib.

Yuxarıda göstərilənlərə əsasən, kütləvi informasiya vasitələrinizdə bu müraciətdə yer alan Qriqori Qrabovoyun xəbərdaredici proqnozunu, proqnozun iki bəndinin təsdiqlənməsi barədə məlumatı və bunun əsasında xəbərdaredici proqnozun aşağıdakı iki bəndi ilə ilə əlaqədar insanları xilas etmək vəzifələrini vaxtında icra etmək haqqında zərurəti dərc etməyi təklif edirəm.

http://chng.it/9VcTtgGZKC

Bütün kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət: https://prognozggrabovoi.wordpress.com/2020/05/16/statistika-otpravki-obrashchenij-po-smi/

Подписать
Подписей: 47Следующая цель: 50
Подписать