Cerem Ministerului Culturii (MECC) să ofere statut de protecție Hotelului Național

Cerem Ministerului Culturii (MECC) să ofere statut de protecție Hotelului Național

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!

Save Chișinău started this petition to Ministerul educației culturii si cercetării

Chișinăul trebuie să se dezvolte durabil ținând cont în primul rând de patrimoniul construit de care dispune. Din patrimoniul construit face parte și fondul arhitectural din perioada sovietică. Multe orașe europene au reușit să integreze clădirile sovietice în circuitul lor urban și pe alocuri să le transforme în proiecte de succes.

În cazul Chișinăului, situația degradantă în care au ajuns aceste imobile este consecința mai multor factori: neglijare, indiferență, lipsa unei viziuni de dezvoltare și autorități incapabile să protejeze și să valorifice bunurile patrimoniului construit.

Unul din obiectele arhitecturale din Chișinăul perioadei sovietice este și Hotelul Național. Edificiul ai cărui arhitecți sunt A. Gorbunţov şi V. Şalaghinov a fost construit în 1978 și a făcut parte din rețeaua hotelieră sovietică „Intourist” până în 1992. Este o clădire emblematică a orașului - atât din punct de vedere urban cât și arhitectural și poate fi integrată într-un concept de restaurare și valorificare. 

Astăzi cunoaștem că poate fi demolat în orice moment, iar în locul acestuia ar putea fi construit un complex multifuncțional: parcare subterană, complex comercial și apartamente. 

Arhitecții și urbaniștii și-au exprimat de nenumărate ori dezacordul în ceea ce privește demolarea clădirii și de nenumărate ori au punctat de ce acest imobil trebuie păstrat.

Pornind de la aceste argumente și premise, am decis împreună cu alte organizații de profil și activiști civici să elaborăm un demers prin care vom cere Ministerului Educației, Culturii și Cercetării inițierea procedurii de clasare a Hotelului Național și acordarea acestui obiect statut de protecție. Vă rugăm să ne susțineți în acest demers. 

Credem că orașul nostru trebuie să fie dezvoltat nu prin distrugere, ci prin valorificarea bunurilor existente. 

0 have signed. Let’s get to 500!
At 500 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!