TEOG yerine gelen sınav LGS sınavında sayısalın süresi uzatılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.

1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Bizler 8. Sınıf öğrencileri olarak yılın başından beri bir belirsizlik içerisindeyiz ve nasıl bir çalışma programı izleyeceğimizi bilmiyorduk.Şu anda girdiğimiz sınavlarda sözel ve sayısal olmak üzere 2’ye ayrıldı sayısal 60 sözel 75 dk olarak açıklandı ama biz öğrenciler yeni sisteme göre girdiğimiz sınavlarda sözel bölümde süremizi arttırıp sayısal bölümde zorda kalıp bir çok soruyu kaçırıyoruz,yetiştiremiyoruz boş bırakmak durumunda kalıyoruz. Eski sınavlarda süre daha fazla ve mantık soruları şeklinde sorular olmamasına  rağmen süre daha fazla idi bizlerin LGS’cilerin farkı ne bizlerde sorular daha zor olmasına rağmen süre daha kısıtlı ve 3 yanlış 1 doğruyu götürmesi sebebinden kaynaklı en yakın şıkkı da işaretleyemiyoruz sınav sisteminin bu yıl değiştirilmesi göz önüne alınırsa ve kesin bilgilerin daha dün yayınlanması göz önüne alınırsa şuan da  bize yapılan bir haksızlıktır yeni gelen sistemin mantığı daha güzel daha mantıklı ama süre açısından bize yapılan bu durum bizleri çok zor durumda bırakıyor. Çünkü karşımıza ne geleceğini bilmiyoruz ve stres altında kalıyoruz. Bu yüzden Sayısal bölümün en azından 10-15 dk arttırılması gerektiğini düşünüyorum çünkü böylesi en doğru olucak.