Hukuk ve Adalet dersinin zorunlu olması için destek verin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.


Hak, hukuk, adalet, toplumsal düzen gibi kavramlar sosyal bilgiler dersinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilere temel hukuki bilgi ve beceriler kazandırmak zorunlu hale gelmiştir ve Hukuk ve Adalet dersi 6.7.8. sınıflarda bu alanda donanımlı olan sosyal bilgiler öğretmenleri tarafından seçmeli olarak okutulmaktadır. Tüm öğrencilerimizn bu dersten faydalanmalarını sağlamak amacıyla Hukuk ve Adalet dersinin zorunlu olmasını istiyoruz.