Her Okula Bir Materyal Odası

Her Okula Bir Materyal Odası

173 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.
meb tarafına Özlem Ölmez bu kampanyayı başlattı

En kalıcı öğrenme yaparak yaşayarak öğrenmedir.

Okullarda öğrencilere öğretilmek istenen bazı konuların çok soyut olması sebebiyle öğrencilerin bu konuları anlamaları çok kolay olmamaktadır. Özellikle ilkokul düzeyindeki çocuklar daha çok somut işlemler döneminde oldukları için öğretmenlerinin tahtaya yazarak ya da kitaptan göstererek anlattıkları konuları anlamada güçlük çekmektedirler. Bu yüzden konular ya tam öğrenilememekte ya da öğrenilenler uygulamalı olarak pekiştirilmediği için çabuk unutulmaktadır. Tabii ki sadece ilkokul değil tüm sınıf seviyelerinde ve özellikle matematik derslerinde bu sorunla sık sık karşılaşılmaktadır. 

Öğrencilere göre soyut kalan konuları daha iyi öğretebilmek için öğretmenler dersleriyle alakalı üç boyutlu materyallerden yararlanabilirler. Öğrenciler bu materyalleri görerek, dokunarak kullanacakları için konuyu daha somut ve kalıcı bir şekilde öğrenmiş olurlar. Çünkü en iyi öğretim somuttan soyuta giden öğretimdir.

Fakat hem her öğretmenin bu ders materyallerini temin etmesi hem de öğrencilerin bu materyallere istedikleri zaman ulaşma imkanları olanaksız olabilir. Ama eğer ihtiyaç duyulan ders materyalleri okullara temin edilir ve her okula bir tane materyal odası yapılırsa; hem öğretmenler, anlaşılması zor olan konuları daha rahat öğretebilir hem de öğrenciler, anlamakta güçlük çektikleri konuları daha iyi öğrenebilmek için istedikleri zaman bu materyallerden faydalanabilirler. 

Çünkü en iyi öğrendiğimiz şeyler kendi kendimize yaparak yaşayarak öğrendiğimiz şeylerdir.

173 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.