Kampanya Kapatıldı

Coğrafya dersinin hak ettiği değere kavuşması

Bu kampanya 55 destekçiye ulaştı


Dünya'da ve Türkiye'de eğitim öğretimin temel yapı taşlarından birisi olan coğrafya dersinin, lise müfredatlarında 4 yıl ağır bir şekilde öğretilmesine rağmen, üniversiteye giriş sınavında etkisinin azaltılması, gelecek kuşaklar için işlenen büyük bir hatadır. Bu uygulama nedeniyle, doğal ve beşeri bölgeleri tanımayan, uzak ve yakın çevresinde bölgelerin gelişme düzeylerini ve bunların nelerden etkilendiğini bilmeyen, doğal çevre ve kaynaklarını koruma ve kullanma becerisi gelişmemiş, yaşadığı bölgeyi tanımadığı için tüm doğal ve beşeri tehditlere karşı bilinçsiz bir nesil yetiştirmiş olacağız. Sınav odaklı yaşadığımız ülkemizde, öğrenciler sınavdaki etkisi ancak % 5 te kalacak bir derse, gerekli hassasiyeti göstermeyecek ve öğretmenlerimiz de bireysel çabalarıyla ancak bir yere kadar etkili olacaktır. Bu vesileyle sadece coğrafya değil, tüm diğer temel derslerin de, haklı gerekçelerle, eş değer tutulması, birinin diğerinden daha az veya daha fazla önemli hale getirilmemesi gerekliliğini belirtmeliyim.  Türk eğitim sisteminde olumlu gelişmelere imzamızı atabilmek için desteğinizi bekliyoBugün esin imzanı bekliyor!

esin kocak bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «MEB: Coğrafya dersinin hak ettiği değere kavuşması». esin ve imza atan diğer 54 kişiye katıl.