Cabhraigh linn Gaeltacht Ráth Chairn a chaomhnú! #Gaeltachtadh

Cabhraigh linn Gaeltacht Ráth Chairn a chaomhnú! #Gaeltachtadh

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!

Zoya Nic Eibhearáird started this petition to Meath County Council and

Is Gaeltacht bheag í Ráth Chairn i gContae na Mí a bunaíodh sa bhliain 1935. Ach tá stádas Gaeltachta an bhaile bhig seo, chomh maith leis an teanga dúchais agus cultúr na Gaeltachta faoi bhagairt anois. Tá cead pleanála tugtha ag an mBord Pleanála d'fhorbairt eastát tithíochta agus teach ósta i gcroílár Ráth Chairn - cé go bhfuil muintir na háite, Comhairle Contae na Mí, Comharchumann Ráth Chairn agus cigire an Bhoird Pleanála glan i gcoinne na forbairte. Má thógtar eastát mór tithíochta sa bhaile bheag seo, tá baol ann nach lucht labhartha na Gaeilge a cheannóidh na tithe, ach daoine nach labhraíonn an Ghaeilge go laethúil, ós rud é nach bhfuil aon bheartas maidir leis an nGaeilge a chaomhnú socraithe. Má aistríonn líon ard daoine nach labhraíonn Gaeilge go laethúil go Ráth Chairn, d'fhéadfadh sé seo dochar nach féidir a leigheas a dhéanamh don Ghaeilge sa cheantar seo. Tá cás á ullmhú don Ard-Chuairt i láthair na huaire agus táimid ag iarraidh aird a tharraingt ar an bhfeachtas seo. Bígí linn!! #Gaeltachtadh

Ráth Chairn is a small Gaeltacht in County Meath that was established in 1935. But the Gaeltacht status of this small village, as well as the native language and culture is now under threat. The Bord Pleanála has given planning permission for the development of a housing estate and a hotel, despite the locals, Meath County Council, Comharchumann Ráth Chairn and the Bord Pleanála inspector being against the development. If a housing estate of such a size is built in this small village, there is a risk that it will be people who do not speak Irish on a daily basis and not Irish speaking families who buy the houses and move in, especially as no measures to ensure the preservation of the Irish Language have been sufficiently detailed. If a large number of people who don't speak Irish on a daily basis move to Ráth Chairn, irreparable damage could be done to the Irish Language in this region. A case is being prepared for the High Court and we are raising awareness. Bígí linn!! #Gaeltachtadh

0 have signed. Let’s get to 7,500!
At 7,500 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!