Petition Closed

Palawakin pa ang sakop ng Wikang Filipino sa mga Paaralan

This petition had 34 supporters


Bilang isang mamamayan at isang estudyante sa bansang ito, isa sa aking responsibilidad ay ipagmalaki ang kultura natin, ang kulturang nagbibigay sa atin ng identidad na natatangi mula sa iba. Isa pang responsibilidad natin ay ipalakas at ipalaganap ang kaalaman sa ating kultura sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ang layunin nito ay para tumagal at hindi basta-basta malilimutan ang ipinaglaban ng ating mga ninuno natin.

Ang layunin ng petisyon na ito ay palawakin ang sakop ng wikang Filipino sa mga piling larangan na tinuturo sa mga paaralan tulad ng MSEP (Musika, Sining, at Edukasyong Pisikal) EPP (Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan), at kung maaari ay sa piling larangan ng Agham tulad ng Pangkalahatang Agham (General Science) sa Haiskul at di lamang sa Elementarya.

Ninanais ko rin na balikan o palawakin pa ang sakop ng Wikang Filipino sa ibang kurso sa Kolehiyo at di lamang sa mga kursong may kinalaman sa Filipino. Ang dahilan nito ay para madagdagan ang bokabularyo ng ating kababayan at hindi lamang umaasa sa mga hiram na salita at Taglish. Ito ang magtataas sa kalagayan ng ating wika patungo sa pampropesyonal na antas.  Ikinamatay rin ng ating mga bayani ang pagbalik sa atin ang kalayaan na magsalita sa Filipino, o ang kalayaan na gawin ang mga bagay na sariling atin, at ang pagtanggal o pagbawas sa sakop ng wika ay insulto lamang sa kanilang pinaghirapan. Ito ay dahil pwede makalimutan ng ating kababayan ang ilang salita na nagmumula sa atin, at aasa na lamang sa mga Taglish, hiram na salita, o sa wikang Ingles. Isa pa, ang pagtanggal ng wikang Filipino ay pagiging malabo sa kung ano ang pagkakakilanlan ng bayan na ito: Pilipino? o maka-dayuhan?Today: Antonio is counting on you

Antonio Lumabas needs your help with “me: Palawakin pa ang Wikang Filipino”. Join Antonio and 33 supporters today.