Kampanya Kapatıldı

Meşru Bir Seçim İçin AIHM'e Başvuruyoruz

Bu kampanya 22.289 destekçiye ulaştı


16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa Değişikliği Referandumu için halk oylaması yapılmıştır. Bu oylama ile halk sandık başına gitmiş seçimini yapmıştır. Ancak göstermelik olduğunu anladığımız bu çağrının sonucunda halkın gerçek seçimi görmezlikten gelinmiş meşru olmayan bir sayım ile halka haksızlık yapılmıştır. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oylar sayılırken kural değiştirip mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymıştır.

Ancak 298 sayılı yasanın 101. maddesi mühürlü oy pusulalarını zorunlu kılıyor. Bunu önlerine sürdüğümüzde ise "Bizim için Avrupa insan hakları sözleşmesi önemli". "Şimdi sandık kurulunun mührü unutmasının kusuru vatandaşa yüklenebilir mi? Vatandaşın seçme hakkı var" diye AIHS i araç olarak kullanmış büyük bir suistimal ile iki buçuk milyon pusulayı mühürsüz kabul etmiştir. Ülkemizin yarıdan fazla insanının mağdur edildiği bu meşru olmayan eylemler, milyonlarca insanımızda kaos ve barıştan uzak, sağlıksız bir gelecek endişesi yaratmıştır. Görüldüğü üzere; 

- İç hukuk yollarımızın kesilmesi,

-Yerleşmiş yargı içtihâdının bulunması,

- Bu ve buna benzer tüm davaların tanınmaması ve sürüncemeye sevk edilmesi,

gibi birçok konular nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydığı ve tercih mühürü yerine evet mühürünün basıldığı pusulaların geçerli sayıldığı kararların kaldırılmasını talep eder, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkının aranmasını arz ederim.Bugün Perihan imzanı bekliyor!

Perihan Arslangiray bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Meşru Bir Seçim İçin AIHM'e Başvuruyoruz». Perihan ve imza atan diğer 22.288 kişiye katıl.