ร่วมลงชื่อให้ McDonald's ประเทศไทย เปลี่ยนBurgerและเศษอาหารเป็นอาหารเม็ดให้สุนัขจรจัด

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!


             หนึ่งการเข้าร่วมของคุณมีความหมาย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของสุนัขไร้บ้าน

    ปัจจุบันกรุงเทพมีขยะประเภทเศษอาหารจํานวนถึง 34.2% ซึ่งเป็นอัตราส่วนมากที่สุด เมื่อเทียบกับปริมาณขยะประเภทอื่นในแต่ละวัน ในขณะที่ปัญหาหนึ่งที่เป็นประเด็นน่าสะเทือนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนรักสัตว์ คือปัญหาอาหารของสุนัขจรจัด
          ศูนย์พักพิงสุนัขในหลายๆที่ หรือผู้ใจบุญที่รับอุปการะเลี้ยงดูสุนัขจรจัดหลายๆท่าน โดยเฉพาะที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิต้องเจอกับปัญหาค่าอาหารสุนัข, อาหารไม่เพียงพอต่อจํานวนสุนัข ที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ใน social media ทั่วไป     ข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยมี McDonald’s ทั้งหมดกว่า 227 สาขา  มีความเป็นไปได้ไหมที่จะขอความช่วยเหลือจาก McDonald’s สาขาประเทศไทยให้เริ่มทําโครงการแปรรูปอาหารที่เหลือจากการบริโภคของลูกค้าเป็นอาหารสุนัขรูปแบบเม็ด เพื่อเป็นการทำประโยชน์สู่สังคม เหมือนที่ McDonald's อเมริกาเคยแจกอาหารให้คนไร้บ้าน ในรัฐที่ประสพภัยพิบัติ 

        โดยที่ McDonald's อาศัยความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ ด้วยการเพิ่มถังแยกเศษอาหารที่สามารถนําไปแปรรูปเป็นอาหารเม็ดได้ ตั้งไว้ในจุดคืนถาดอาหารทางร้านก็ได้รับประโยชน์ ประหยัดเวลาในการคัดแยกเศษอาหาร ออกจากขยะประเภทแก้วน้ำพลาสติค, กระดาษ อีกด้วย โดยจัดพิมพ์รายละเอียดชักชวนให้ผู้ใช้บริการแยกอาหาร และแทรกความรู้ว่าอาหารประเภทใดที่มนุษย์ทานได้ แต่เป็นอันตรายสะสมต่อสุขภาพสัตว์ พิมพ์ลงไปในกระดาษรองถาดอาหาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถคัดแยกอาหารเหลือได้อย่างถูกต้อง และการให้ความรู้สำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขไปในตัว มีข้อความสร้างแรงจูงใจ เช่นเมื่อเราทานอิ่มเราแยกเศษอาหารเพื่อผลิตเป็นอาหารเม็ดให้สุนัขเท่ากับเราได้ทําบุญ  จากนั้น McDonald's สามารถนําเศษอาหารเหล่านั้นไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นอาหารเม็ด

        ซึ่งเชื่อว่าทางบริษัท McDonald's มีศักยภาพการจัดการได้ โดยที่อาหารเม็ดที่ผลิตออกมานั้นสามารถให้องค์กรอิสระต่างๆหรือสถานพักพิงสัตว์ ตลอดจนผู้ที่มีจิตกุศลรับเลี้ยงสุนัขจรจัดที่ ไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ สามารถติดต่อรับอาหารเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้

        ป.ล. อาหารเหลือจากมนุษย์ อาจมีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสมกับสุนัขมากนัก โครงการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือในกรณีที่ขาดแคลนอาหารเป็นกรณีเร่งด่วนเท่านั้น
ไม่สนับสนุนให้ใช้อาหารแปรรูปจากโครงการนี้เลี้ยงสุนัขต่อเนื่องเป็นระยะยาว

เครดิตภาพ: website 91.3fm wyep, page like สาระ

ข้อมูลอ้างอิง :
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ข้อมูลอ้างอิงเชิงปัญหาจากข่าว

-ป้ าใจบุญเก็บหมาจรจัดกว่า 30 ตัวมาเลี้ยง

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000110771

-ป้ าเล็กเก็บขยะขายเลี้ยงหมาจรจัด

http://taghr.net/2016/02/26/50-204/

-ร่วมบริจาคค่าอาหารให้ด่านกักกันสัตว์

https://www.facebook.com/SoiDogInThai/photos/a.574308752588436.1073741849.146481695371146/88100294191901 4/?type=3&theater


ช่วยแชร์ด่วน ! บ้านพัก 4 ขาเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารเม็ดอย่างหนัก
http://news.mthai.com/hot-news/social-news/465692.html