Petition Closed

Cabanatuan City will be Fantastic, if there's no Plastic

This petition had 104 supporters


Ang basura ay isa sa mga problema sa ating lipunan, Kaugnay nito nagsasanhi din ito ng ilang mga kalamidad katulad ng pagbabara ng mga kanal na nagdudulot ng pagbaha.
Nais ko lamang na bigyang pinsan pansin ang ganitong uri ng proyekto datapwa't itoy na aaksyunan subalit hindi sapat na "Panatilihing malinis ang lungsod" Kung sakaling mapapatupad ito lahat tayong nasa cabanatuan city ay makikinabang. Unang una makaka iwas tayo sa nasabing kalamid, Pangalawa mas magiging maaliwalas ang ating kapaligiran, Pangatlo maiiwasan nating ang pagkakaroon ng sakit at higit sa lahat maka pamumuhay tayo ng matiwasay.Today: darwin is counting on you

darwin paladin needs your help with “Mayor Julius Ceazar Vergara: Cabanatuan City will be Fantastic, if there's no Plastic”. Join darwin and 103 supporters today.